Prinášame Vám ďalšie audioknihy od autorky Ellen Gould Whiteovej, ktoré môžete počúvať počas cestovania, voľného času, či domácich prác na viacerých online platfomách alebo vo formáte mp3.

Cesta Ku Kristovi poslúži ako sprievodca pri hľadaní vnútorného pokoja a vyslobodenia od starostí, viny, či strachu. Predovšetkým sa zameriava na osobné spoznávanie Boha a Ježiša Krista ako osobného a starostlivého priateľa.

Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev sú vynikajúcim doplnkom k osobnému štúdiu Písma. Započúvajte sa do Ježišovej reči na vrchu doplnenej o dobové myslenie a objavte, že Jeho slová sú určené všetkým ľuďom bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, vyznanie, či socioekonomický status.

Kristove podobenstvá sú zbierkou príbehov a príkladov, ktoré Ježiš použil na vyučovanie svojich učeníkov a poslucháčov. Jednoduchými príkladmi z bežného života pracujúceho ľudu poukazoval na Boží láskyplný záujem o ľudí. Odhaľte pri ich počúvaní hlboké pravdy pre každodenný život, ktoré sú stále aktuálne aj v 21. storočí.

Odkazy na všetky tri audioknihy nájdete tu: https://www.studionadej.sk/kategoria/audioknihy/

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi