Výbor Slovenského združenia CASD rokoval v Banskej Bystrici

V nedeľu 4. decembra sa uskutočnilo riadne rokovanie výboru SZ CASD v Banskej Bystrici. • PERSONÁLNE ROZHODNUTIA 1. Schválené, nastúpenie Ellen Kapráľovej tajomníčky zboru Prešov ako účtovníčky pre zbory SZ CASD od 1.12.2022 namiesto Slávky Slobodovej, ktorá k 31.12.2022 podala výpoveď. 2. Schválené, že...  [ Čítať ďalej ]

Milé sestry a bratia, v prvom rade sa chceme poďakovať za Vašu podporu a podieľanie sa na šírení posolstva z Božieho slova prostredníctvom mediálnych materiálov z produkcie Štúdia Nádej od jeho...  [ Čítať ďalej ]

Milí priatelia,  pozývame Vás na Adventný  benefičný koncert, ktorý sa bude konať v sobotu, 10.12.2022, o 16:00 hodine v kultúrnom dome Kšinná. Benefícia je určená pre Evanjelický domov dôchodcov a...  [ Čítať ďalej ]

Poslaním humanitárnej organizácie ADRA je slúžiť ľuďom tak, aby každý mohol dôstojne žiť. Dokážeme to iba s Vašou pomocou.  Prostredníctvom Vašej podpory sa pomoc dostáva k miliónom mužov, žien a...  [ Čítať ďalej ]

Kresťanská televízia HopeTV uvádza nový detský seriál AHOJ, NÁMORNÍCI! Vítajte na palube lodi kapitána Jirka! Spolu s ním, jeho synom Matejom a papagájom Karlom zažijete nezabudnuteľnú plavbu po mori. Dozviete sa veľa...  [ Čítať ďalej ]

  Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa organizuje stretnutie ukrajinsky a rusky hovoriacich sestier a bratov v sobotu, dňa 3. decembra na Ferienčíkovej ulici č. 5 v Bratislave. Všetci zboroví...  [ Čítať ďalej ]

Neskorá jeseň je každoročne časom, kedy sa spoločne schádzame k modlitbám a duchovnému rozjímaniu. Modlitebný týždeň je príležitosťou,  ak sa nám to po zvyšok roka nedarí, aspoň na jeden týždeň...  [ Čítať ďalej ]

Pozývame vás na teologickú konferenciu “Rast cirkvi”. Táto konferencia sa uskutoční v Brne 13. novembra 2022 o 9:00 hod. Očakáva sa, že sa skončí o 17.00 hod. Viac informácií nájdete...  [ Čítať ďalej ]

Milí vedúci zborov, tajomníci, vedúci misie, biblickí pracovníci a kazatelia, posielame vám pozvánku na ďalšie pokračovanie zaujímavého diskusného programu o evolúcii a stvorení. Vysielanie  druhého bonusového dielu sa uskutoční v...  [ Čítať ďalej ]

“Ale ja sa nadejem na Tvoju milosť, moje srdce bude plesať v Tvojom spasení. Spievať budem Hospodinovi, lebo On dokoná za mňa.” (Žalm 13,6) Milé sestry a bratia, drahí priatelia,...  [ Čítať ďalej ]

Počas štvrtého štvrťroku 2022 budú veriaci zo zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa študovať tematiku  s názvom: “ VEČNÝ ŽIVOT“. Autorom  biblických úloh je Alberto R. Timm, ktorý je zástupcom riaditeľa...  [ Čítať ďalej ]

TRIDSIATE VÝROČIE KNIŽNEJ EVANJELIZÁCIE: VĎAČNOSŤ – ODOVZDANOSŤ – NOVÉ CESTY V sobotu, 24.9.2022, sa uskutoční vo zbore CASD Považská Bystrica slávnostná bohoslužba pri príležitosti tridsiateho výročia novodobej knižnej evanjelizácie v Česko-Slovenskej...  [ Čítať ďalej ]

INRI študijné víkendy sú určené hlavne pre vysokoškolákov, poprípade mladých pracujúcich ľudí, ktorých baví veci študovať do hĺbky. Počas dvoch semestrov spolu absolvujeme 4 víkendy, kde nám 12 rečníkov predstaví...  [ Čítať ďalej ]

V nedeľu 11. septembra 2022, sa uskutočnilo 17. rokovanie výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa (ďalej SZ CASD) v Poprade, v priestoroch cirkevnej budovy miestneho zboru. Predseda Česko-Slovenskej únie...  [ Čítať ďalej ]

Mužovia bratia ☺, dovoľte, aby som vás po dlhšej covidovej odmlke znova pozval na tradičné stretnutie mužov s názvom „Chlapi sebe“. Tentokrát sa s pozvaním obraciam na všetkých mužov Česko-Slovenskej...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi