Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa17038568_1836866929970279_3696124840746838821_o

Cirkev adventistov siedmeho dňa
Cablkova 3
821 04 Bratislava
mobil: +421 905 400 052
email: casd@casd.sk

Presný názov organizácie: Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

Adresa sídla: Cablkova 3, 821 04 Bratislava – Ružinov

IČO: 00468118

DIČ: 2020848082

IČ DPH: SK2020848082

Číslo účtu: Fio banka, 2500341599/8330

IBAN: SK94 8330 0000 0025 0034 1599

SWIFT: FIOZSKBAXXX

REGISTRÁCIA: Zákon č. 308/1991 Zb., zo 4. júla 1991, § 22 – príloha

Ďalšie kontakty:

Česko-Slovenská únia Cirkvi adventistov siedmeho dňa
Církev adventistů sedmého dne
Londýnská 30
120 00 Praha 2 – Vinohrady
tel.: +420 241 471 939
tel.: +420 241 471 945
fax.: +420 244 471 683
mobil: +420 604 282 351
email: unie@casd.cz
www.casd.cz

Moravskosliezske združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa
Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne
Newtonova 725/14
702 41 Ostrava – Přívoz
tel.: +420 596 623 504
mobil: +420 775 789 037
email: mss@casd.cz
http://mss.casd.cz/

České združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa
České sdružení Církve adventistů sedmého dne
Peroutkova 57
150 00 Praha 5 – Smíchov
tel.: +420 224 251 742
mobil: +420 739 345 659
email: cs@casd.cz
http://ceskesdruzeni.cz/

Inter-Európska divízia Cirkvi adventistov siedmeho dňa
Seventh-Day Adventist Church
Inter-European Division
Schosshaldenstrasse 17
3006 Bern
Switzerland
tel.: +41 31 359 1515
fax.: +41 31 359 1586
email: info@euroafrica.org
www.euroafrica.org

Generálna konferencia Cirkvi adventistov siedmeho dňa
Seventh-Day Adventist Church
General Conference
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, Maryland 20904-6600
tel.: +1 (301) 680 6000
fax.: +1 (301) 680 6090
email: info@gc.adventist.org
www.adventist.org

 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi