Archív zamyslení

SPOLUŽITIE GENERÁCIÍ

Korunou starcov sú ich vnuci a ozdobou synov ich otcovia. Príslovia 17,6 Každá rodina, ak je schopná slúžiť svojim príbuzným, by to mala považovať za svoju prednosť. Ak to nie je možné, potom táto práca patrí cirkvi, ktorá by ju mala prijať ako prednosť i ako...  [ Čítať ďalej ]

SENIORI

Poslúchaj svojho otca, on ťa splodil, a nepohŕdaj svojou matkou, keď zostarla. Príslovia 23,22 Pomoc a podporu rodiny potrebujú tiež starí ľudia. Stratu vlastného domova im môže najlepšie nahradiť rodina bratov a sestier v Kristu. Ak sú vyzvaní, aby sa zapojili do prác a zodpovedností v domácnosti, pomôže im to...  [ Čítať ďalej ]

NÁHRADNÁ RODINA

Mordochaj vychovával Hadassu, totiž Ester, dcéru svojho strýka, lebo nemala ani otca, ani matku. Dievča malo peknú postavu a bolo krásne na pohľad. Keď jej zomreli otec i matka, vzal si ju Mordochaj za svoju. Ester 2,7 Sú tu deti, a nie je ich málo, ktoré nikdy...  [ Čítať ďalej ]

Syn môj, dodržiavaj prikázania svojho otca a neopúšťaj poučenie svojej matky! Na tvojich cestách ťa budú viesť, keď zaspíš, budú ťa strážiť, keď sa prebudíš, budú sa ti prihovárať. Prikázanie je totiž lampou, poučenie svetlom, výčitky pri výchove sú cestou života. Príslovia 6,20.22.23 Naše domovy...  [ Čítať ďalej ]

KOHO POZVEME?

Keď dávaš obed alebo večeru, nepozývaj svojich priateľov, bratov, príbuzných alebo bohatých susedov, aby sa nestalo, že ťa aj oni pozvú a mal by si odplatu. Keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých! A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť, a tak dostaneš...  [ Čítať ďalej ]

POSLANIE RODINY

Keď ho odstavila, vzala ho so sebou a priviedla celkom mladého do Hospodinovho domu v Šile… Samuel konal službu pred Hospodinom. Chlapec bol opásaný ľanovým efódom… Mladý Samuel rástol a bol obľúbený u Hospodina aj u ľudí. Prvá Samuelova kniha 1,24; 2,18.26 Rodičia majú svojim deťom dať základ pre...  [ Čítať ďalej ]

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy… všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Prvý list Korinťanom 13,4.5.7 Spasiteľ sa zaujíma o ľudí, ktorých vykúpil svojou krvou. Oprávňuje ho na...  [ Čítať ďalej ]

RODIČIA

Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hrozný deň Hospodina. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som pri svojom príchode neuvalil na zem kliatbu. Malachiáš 3,23.24 SEP (Roh 4,5.6) Rodičia by mali žiť viac pre svoje deti a menej pre...  [ Čítať ďalej ]

SKUTOČNÝ DOMOV

Vo viere ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne, a nebáli sa kráľovského príkazu. Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasný úžitok z hriechu, a Kristovu potupu...  [ Čítať ďalej ]

PRIATEĽSTVO V RODINE

A tak i každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu. List Efezanom 5,33 Domov by mal byť miestom radosti, ohľaduplnosti a lásky. Kde to tak je, tam cítiť šťastie a pokoj. Môžu prísť i problémy, tie sú však údelom...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Otázniky života