Archív zamyslení

Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov. Evanjelium podľa Matúša 16,26.27 Keď Kristus ako sudca dokončí svoju veľkňazskú službu v nebeskej svätyni,...  [ Čítať ďalej ]

Hľadel som ďalej a tento roh rozpútal vojnu so svätými a víťazil nad nimi, až napokon prišiel Odveký a súd bol odovzdaný svätým Najvyššieho… Zasadne však súd a vezme mu moc ničiť a hubiť až do konca. Kráľovstvo, moc a vznešenosť kráľovstiev pod šírym nebom bude zverené ľudu svätých Najvyššieho....  [ Čítať ďalej ]

V nočnom videní som videl: S nebeskými oblakmi prichádzal ktosi ako Syn človeka. Priblížil sa až k Odvekému, priviedli ho pred neho. Bola mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná, nikdy nepominie, a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené....  [ Čítať ďalej ]

Pozeral som sa, až boli napokon postavené tróny a Odveký si zasadol. Jeho odev bol biely ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čistá vlna. Jeho trónom boli ohnivé plamene a jeho kolesami bol plápolajúci oheň. Ohnivá rieka vyvierala a vytekala spred neho. Tisíce tisícov mu posluhovali...  [ Čítať ďalej ]

Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život. A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme...  [ Čítať ďalej ]

Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je...  [ Čítať ďalej ]

Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu — Ježiša Krista, spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Prvý Jánov list 2,1.2 „Máme obhajcu.“ Včera sme...  [ Čítať ďalej ]

Navyše levitských kňazov muselo byť mnoho, lebo smrť im bránila ostať nimi natrvalo. No tento, pretože zostáva naveky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. List...  [ Čítať ďalej ]

Raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie. List Hebrejom 9,12 Ježiš nevstúpil do nebeskej trónnej siene (v hebrejčine zvanej „svätyňa svätých“, čo je názov pre nebeský chrám) s prázdnymi rukami. Vstúpil do nej...  [ Čítať ďalej ]

Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi