Archív zamyslení

Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a povedali: Toto bol naozaj Boží Syn! Evanjelium podľa Matúša 27,54 „Veľmi sa preľakli.“ Toto vyjadrenie zrejme nie je celkom výstižné. Sotva si dokážeme predstaviť, aký strach sa zmocnil...  [ Čítať ďalej ]

A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje odvrchu až naspodok, zem sa triasla a skaly pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené. A keď vyšli z hrobov po jeho vzkriesení, prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Evanjelium podľa Matúša 27,51-53 V okamihu,...  [ Čítať ďalej ]

A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje odvrchu až naspodok, zem sa triasla a skaly pukali. Evanjelium podľa Matúša 27,51 V tom okamihu, keď Ježiš zvolal „dokonané je“ a zomrel na kríži, chrámová opona sa roztrhla. Tu sa skrýva jedna z významných symbolík zmyslu Ježišovej obete.Táto...  [ Čítať ďalej ]

Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané! Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Evanjelium podľa Jána 19,30 V tomto verši sa stretávame s najdôležitejším slovom celej Biblie. Je to grécke slovo tetelestai, ktoré je preložené do slovenčiny ako „je dokonané“.Tri evanjeliá uvádzajú, že Ježiš skončil svoj pozemský...  [ Čítať ďalej ]

Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Keď to povedal, dokonal. Evanjelium podľa Lukáša 23,46 Tmavá noc v Ježišovej duši pominula. Najťažšia životná kríza sa skončila. Ježiš vie, že Otec ho neopustil. Muky a úzkosť sú preč. V Ježišovej mysli opäť víťazí...  [ Čítať ďalej ]

Bože môj, Bože môj! Prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku. Bože môj, volám vo dne — neodpovedáš. Volám v noci — neviem sa utíšiť. Žalm 22,2.3 V Žalme 22 sa nachádza Dávidov bolestný výkrik vyvierajúci z hlbín jeho utrpenia....  [ Čítať ďalej ]

O deviatej Ježiš zvolal mocným hlasom: Eloi, Eloi — lema sabachthani? Čo v preklade znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Evanjelium podľa Marka 15,34 Ako sme včera povedali, Ježiš vždy cítil prítomnosť svojho Otca bez ohľadu na to, v akej náročnej situácii sa...  [ Čítať ďalej ]

Dvojaká tma

Od šiestej hodiny nastala tma po celej zemi, až do deviatej hodiny. Okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš silným hlasom: Éli, Éli, lema sabachthani?, čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Evanjelium podľa Matúša 27,45.46 Čas na kríži plynie pomaly. Marek uvádza,...  [ Čítať ďalej ]

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš zbadal matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn! Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Evanjelium podľa...  [ Čítať ďalej ]

Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími: Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť! Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho! Evanjelium podľa Matúša 27,41.42 Posledné dva dni sme sa zamýšľali nad veľkým pokušením, ktoré vedie k všetkým menším pokušeniam. Ide skrátka...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi