Archív zamyslení

Po týchto udalostiach vyšiel von a uzrel na mýtnici sedieť mýtnika menom Lévi a povedal mu: Poď za mnou! Lévi tam nechal všetko, vstal a šiel za ním. Lukáš 5,27.28 Patrím ku generácii, ktorá nemá rada zmeny. Okrem toho nie som ani vyznávačom rizík, s ktorými zmeny často...  [ Čítať ďalej ]

Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy alebo povedať: Vstaň a choď!? Aby ste však vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy — povedal ochrnutému: Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov! Ten sa pred nimi postavil na nohy, vzal...  [ Čítať ďalej ]

Zákonníci i farizeji začali uvažovať a hovorili si: Kto je to, že sa takto rúha? Kto môže odpustiť hriechy okrem Boha? Lukáš 5,21 Ak trpíme za svoje „hriechy“, je to zlé. Ešte horšie je, keď sa nám niekto za dobré oplatí zlým. S tým sa človek vyrovnáva...  [ Čítať ďalej ]

Keď videl ich vieru, povedal: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. Lukáš 5,20 Ktosi múdry povedal: „V prvej polovici života človek obetuje zdravie, aby získal peniaze. V druhej polovici je ochotný obetovať všetky peniaze, aby opäť získal zdravie!“Lukáš opisuje príbeh muža, ktorý zostal po mozgovej príhode...  [ Čítať ďalej ]

V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona… Lukáš 4,33 Včera sme sa zastavili pri otázke, či existujú „démoni“. Ak áno, či sa človek, ktorý tieto sily podcení, môže dostať do stavu, že od nich bude úplne závislý.Lukáš opisuje niekoľko príbehov, v ktorých sa stretávame...  [ Čítať ďalej ]

V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona, ktorý silným hlasom vykríkol: Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si. Si Boží Svätý. Ježiš pohrozil démonovi: Mlč a vyjdi z neho! Démon hodil človeka medzi nich, potom z neho vyšiel, ale neublížil...  [ Čítať ďalej ]

Vstali a hnali ho von z mesta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Lukáš 4,29.30 Sláva – je niečo, po čom túži množstvo ľudí. Chvíľu je to príjemné, keď počujete:...  [ Čítať ďalej ]

Ježiš sa v moci Ducha vrátil do Galiley a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí. Učil tam v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Lukáš 4,14.15 Pamätám si na to, keď väčšina národa neverila v existenciu nejakého „nadprirodzena“. Dnes, keď sa bijeme do pŕs, že sme národ ateistov,...  [ Čítať ďalej ]

Keď diabol skončil všetky svoje pokúšania, načas od neho odišiel. Lukáš 4,13 Ježiš obstál vo všetkých troch pokušeniach, ktorým ho diabol vystavil. Lukáš píše, že Lucifer dal potom Ježišovi „načas“ pokoj. To by sme si mali zapamätať. Aj my sme z času na čas vystavení...  [ Čítať ďalej ]

Ježiš mu odpovedal: Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha. Lukáš 4,12 Predstavte si, že bojujete s nepriateľom a máte možnosť zničiť ho. Čo urobíte? Využijete svoju prevahu alebo mu ešte dáte šancu, aby sa mohol stať vaším priateľom?Diabol sa na púšti stretol s Ježišom, ktorý práve...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi