Archív zamyslení

Mám jazvu

Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa. Ezechiel 36,26 Ľudia pracujúci fyzicky mi iste dajú za pravdu, že majú na tele veľké množstvo jaziev od drobných alebo väčších úrazov. K jazvám však môžeme prísť...  [ Čítať ďalej ]

On na to má

Oni ešte viac užasli a medzi sebou si hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všetko možné.“ Marek 10,26.27 Žijeme vo svete, kde je veľa skutočností (žiaľ, často i medziľudských vzťahov)...  [ Čítať ďalej ]

Oni ešte viac užasli a medzi sebou si hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všetko možné.“ Marek 10,26.27 Jeden spôsob videnia spoločnosti delí ľudí na tých normálnych a na tých...  [ Čítať ďalej ]

Oni ešte viac užasli a medzi sebou si hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všetko možné.“ Marek 10,26.27 Mám rád peniaze, pohodlie a páči sa mi, keď môžem zvyšovať svoj...  [ Čítať ďalej ]

Oni ešte viac užasli a medzi sebou si hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všetko možné.“ Marek 10,26.27 V úvode verša k dnešnému zamysleniu čítame o stupňovanej hrôze Ježišových učeníkov, ktorá...  [ Čítať ďalej ]

Tvoj postoj

Oni ešte viac užasli a medzi sebou si hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všetko možné.“ Marek 10,26.27 Uvedené miesto obsahuje dva rôzne postoje k spaseniu. Prvý je ľudský. Charakterizujú...  [ Čítať ďalej ]

Oni ešte viac užasli a medzi sebou si hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všetko možné.“ Marek 10,26.27 Ježiš tu hovorí o bohatstve ako o nebezpečenstve pre naše spasenie. „Bohatstvom“ môže...  [ Čítať ďalej ]

Oni ešte viac užasli a medzi sebou si hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všetko možné.“ Marek 10,26.27 Učeníci sú svedkami rozhovoru Ježiša s bohatým mužom. Majú podobnú predstavu o zbožnosti...  [ Čítať ďalej ]

Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Lukáš 19,10 Kristov výrok o hľadaní je prekvapivý. Ľudia skôr vyhľadávali jeho. Kdekoľvek prišiel, tam sa zhromaždil dav. Okolo neho bolo vždy plno. Odpočinok, pokoj a súkromie nachádzal na pustom mieste tak, že zástupu unikol.Tak to bolo aj...  [ Čítať ďalej ]

Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Lukáš 19,10 Aj mimo cirkvi sa stretávame s porekadlom „Božie mlyny melú pomaly, ale isto“. Keď niekto cíti krivdu a nemôže dosiahnuť satisfakciu, spomína toto príslovie. Vyššia moc ako konečná a najvyššia súdna inštancia má zabezpečiť spravodlivosť. Teda nie...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi