Archív zamyslení

Anna odpovedala: Nie je to tak, môj pane, som žena, ktorá má dušu plnú bôľu. Nepila som víno ani iný opojný nápoj, iba dušu som si vylievala pred Hospodinom. Eli na to povedal: Choď v pokoji. Boh Izraela nech splní tvoju prosbu, s ktorou si sa...  [ Čítať ďalej ]

Anna odpovedala: Nie je to tak, môj pane, som žena, ktorá má dušu plnú bôľu. Nepila som víno ani iný opojný nápoj, iba dušu som si vylievala pred Hospodinom. Nepokladaj svoju služobnicu za ničomnú ženu, lebo čo som doteraz hovorila, pochádzalo z veľkého žiaľu a trápenia....  [ Čítať ďalej ]

Keď sa už dlho modlila pred Hospodinom, Eli pozoroval jej ústa. Anna si však hovorila iba v srdci. Keďže sa jej pohybovali len pery a hlas nebolo počuť, Eli ju pokladal za opitú. Eli sa jej spýtal: Dokedy budeš opitá? Vytriezvi! Prvá Samuelova kniha 1,12-14 Spomínam...  [ Čítať ďalej ]

Elkana mal dve ženy. Jedna sa volala Anna, druhá Peninna. Peninna mala deti, Anna však bola bezdetná… Jej sokyňa ju ustavične urážala a trápila, lebo Hospodin jej uzavrel lono… Peninna ju doháňala až k slzám, takže ani nejedávala. Prvá Samuelova kniha 1,2.6.7 Nedávno som počul tvrdenie...  [ Čítať ďalej ]

Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť: či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou, alebo bohom krajiny Amorejčanov, v ktorej bývate. Ja však i môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Jozua 24,15 Karel Havlíček Borovský napísal: „Nie je možné mať dve...  [ Čítať ďalej ]

To boli mestá určené pre všetkých Izraelitov aj pre cudzincov, ktorí sa zdržiavali medzi nimi. Ta mal utiecť každý, kto by niekoho omylom zabil, aby nezomrel rukou krvného pomstiteľa, kým sa nepostaví pred pospolitosť. Jozua 20,9 Trest smrti – téma, ktorá rozdeľuje svet. Kedysi...  [ Čítať ďalej ]

Všetok ľud ta nemusí vyjsť, stačí, keď vyjde dvetisíc alebo tritisíc mužov a dobyjú Aj. Neunúvajte všetok ľud; ich je totiž málo. Tak sa vybralo z ľudu asi tritisíc mužov, tí však ušli pred ajskými mužmi. Ajskí muži zabili z nich asi tridsaťšesť mužov. Prenasledovali ich od...  [ Čítať ďalej ]

Keď budú na rohoch zdĺhavo trúbiť a vy budete počuť zvuk trúb… Vtedy sa mestské hradby zrútia a ľud vystúpi do mesta, každý rovno vpred. Jozua 6,5 „To je nezmysel! To proste nie je možné! Fyzikálne zákony to jednoducho nedovoľujú!“ počul by slávny izraelský vodca dnes,...  [ Čítať ďalej ]

Obkľúčte mesto a nech ho jedenkrát obídu všetci bojovníci. Toto rob šesť dní. Sedem kňazov nech nesie pred archou sedem trúb z baraních rohov. V siedmy deň obíďte mesto sedemkrát a kňazi nech trúbia. Keď budú na rohoch zdĺhavo trúbiť a vy budete počuť zvuk trúb, nech všetok ľud...  [ Čítať ďalej ]

Izraeliti urobili, ako im Jozua prikázal: zdvihli dvanásť kameňov z prostriedku Jordánu, ako Hospodin povedal Jozuovi, podľa počtu dvanástich izraelských kmeňov, priniesli ich na miesto, kde prenocovali, a tam ich uložili. Jozua dal postaviť dvanásť kameňov v Jordáne na mieste, kde stáli nohy kňazov, ktorí niesli archu...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi