Archív zamyslení

Hospodinov anjel ešte dodal: Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení. Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu; bude proti všetkým svojim bratom… Abrám mal osemdesiatšesť rokov,...  [ Čítať ďalej ]

Keď ju Hospodinov anjel stretol…, povedal jej: Hagar, Sárajina slúžka, odkiaľ prichádzaš a kam sa uberáš? Ona odpovedala: Utekám od svojej panej Sáraj. Hospodinov anjel jej povedal: Vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná! Hospodinov anjel jej ďalej oznámil: Rozmnožím tvoje potomstvo tak, že ho...  [ Čítať ďalej ]

Raz Sáraj povedala Abrámovi: Pozri, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke. Možno, že z nej dostanem syna. Abrám prijal radu od Sáraj. On vošiel k Hagar a ona počala. Keď spoznala, že počala, pohŕdavo hľadela na svoju paniu. Prvá kniha Mojžišova 16,2.4 „Iniciatívny blbec je...  [ Čítať ďalej ]

Vo štvrtom pokolení sa sem však vrátia, lebo doteraz nie sú dovŕšené viny Amorejčanov. Prvá kniha Mojžišova 15,16 „Božie mlyny melú pomaly, ale isto,“ hovorí stará ľudová múdrosť. Žiaľ, svet, v ktorom dnes žijeme, je taký nespravodlivý, že v Božiu spravodlivosť už takmer nikto neverí.Slová, ktoré...  [ Čítať ďalej ]

Ty však odídeš v pokoji k svojim predkom a pochovajú ťa v úctyhodnej starobe. Prvá kniha Mojžišova 15,15 Keď je reč o smrti, nejeden človek prizná, že sa bojí hlavne umierania. Ľudia sa boja buď toho, že budú umierať v bolestiach, alebo toho, že budú dlho odkázaní na pomoc niekoho...  [ Čítať ďalej ]

Hospodin povedal Abrámovi: Dobre si uvedom, že tvoji potomkovia budú prišelcami v cudzej krajine, zotročia ich a štyristo rokov budú s nimi zle zaobchádzať. No ja budem súdiť aj národ, ktorému budú otročiť. Potom vyjdú s veľkým majetkom. Prvá kniha Mojžišova 15,13.14 „Mám dve správy, jednu dobrú a druhú...  [ Čítať ďalej ]

Vyviedol ho von a povedal mu: Len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať, a dodal: Toľko bude tvojho potomstva. Abrám uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Prvá kniha Mojžišova 15,5.6 Ako malý chlapec som večer rád pozoroval oblohu. Občas som...  [ Čítať ďalej ]

Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní Hospodinovo slovo: Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. Abrám povedal: Pán, Hospodin, čože mi dáš?! Veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude damaský Eliezer. Prvá kniha Mojžišova 15,1.2 Abrám bol veľmi bohatý muž....  [ Čítať ďalej ]

Abrám však sodomskému kráľovi odpovedal: Prísažne dvíham ruku k Hospodinovi, Najvyššiemu Bohu, Tvorcovi neba a zeme, že nevezmem ani len nitku, ani remienok z obuvi, vôbec nič z čohokoľvek, čo je tvoje, aby si nepovedal: Obohatil som Abráma. Nechcem nič, iba to, čo zjedlo služobníctvo, a podiel pre mužov,...  [ Čítať ďalej ]

Šalémsky kráľ Melchisedek priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom Najvyššieho Boha. Požehnal ho a povedal: Nech Abráma požehná Najvyšší Boh, Tvorca neba i zeme. Nech je zvelebený Najvyšší Boh, ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov. Vtedy mu Abrám dal desiatok zo všetkého. Prvá kniha Mojžišova...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi