Archív zamyslení

Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. Zjavenie 21,1 Aké pocity vo vás vyvoláva slovo „nové“? Pre mňa osobne je to niečo príjemné. Nový, čerstvý chlieb je voňavejší a chrumkavejší než včerajší. Nové, hebké posteľné...  [ Čítať ďalej ]

Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera. Zjavenie 20,14.15 Často počujem, že smrť je jediná spravodlivosť na tomto svete. Skúste to však povedať rodičom,...  [ Čítať ďalej ]

Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov. Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. Aj smrť a podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli...  [ Čítať ďalej ]

Zostúpil však oheň z neba a pohltil ich. Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov. Zjavenie 20,9.10 Často dostávam otázku, prečo som kresťan. Ako hlavný dôvod svojej viery...  [ Čítať ďalej ]

A keď sa dovŕši tisíc rokov, satan bude uvoľnený zo svojho väzenia. Vyjde, aby zvádzal národy na štyroch stranách zeme, Góga i Magóga, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako morského piesku. Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých i milované mesto. Zostúpil však...  [ Čítať ďalej ]

Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov. Zjavenie 20,5.6 O vzkriesení z mŕtvych hovorí Biblia veľmi...  [ Čítať ďalej ]

Videl som tróny. Na ne si sadli tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znak na svoje čelo a na ruku. Ožili a kraľovali...  [ Čítať ďalej ]

Potom musí byť na krátky čas uvoľnený. Zjavenie 20,3 Včera sme čítali, že drak – diabol – bude na tisíc rokov spútaný. Podľa dnešného textu bude potom na chvíľu prepustený. Diabol je duchovná bytosť, a preto ho nemožno spútať iba obyčajnými reťazami. Bude spútaný okolnosťami,...  [ Čítať ďalej ]

Videl som anjela zostupujúceho z neba. Mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, satan, a sputnal ho na tisíc rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel a zapečatil ju nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc...  [ Čítať ďalej ]

Po týchto veciach som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal: Haleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo jeho súdy sú pravdivé a spravodlivé; veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojím smilstvom priviedla zem do záhuby a pomstil sa za krv svojich služobníkov preliatu jej...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi