Archív zamyslení

Keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň! A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom — počnúc najstaršími — odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku....  [ Čítať ďalej ]

Ježiš sa dopočul, že ho vyhodili. Vyhľadal ho a povedal mu: Ty veríš v Syna človeka? Ten mu odpovedal: A kto je to, Pane, aby som v neho veril? Ježiš mu povedal: Už si ho videl; je to ten, čo sa s tebou rozpráva. A on povedal: Verím, Pane, a klaňal...  [ Čítať ďalej ]

Zavolali teda toho človeka, ktorý bol slepý, druhý raz a vyzvali ho: Vzdaj Bohu slávu! My vieme, že ten človek je hriešny. On však odpovedal: Či je hriešny, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. Spýtali sa ho teda: Čo ti urobil?...  [ Čítať ďalej ]

Preto sa ho aj farizeji opýtali, ako začal vidieť. Povedal im: Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím. Tu niektorí z farizejov povedali: Ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní však hovorili: Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia? A vznikla medzi...  [ Čítať ďalej ]

Amen, amen, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby aj on mal život sám v sebe. A dal mu aj moc...  [ Čítať ďalej ]

Veď Otec nikoho ani nesúdi, lež celý súd odovzdal Synovi. Evanjelium podľa Jána 5,22 Myšlienka, že Ježiš je náš sudca, má veľký význam. Možno ste sa niekedy stretli s obrazom súdu, kde ľahostajný, možno až strach vzbudzujúci Boh sedí ako sudca za stolom, zatiaľ čo...  [ Čítať ďalej ]

Uzdravený odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, kto ho uzdravil. Židia prenasledovali Ježiša aj za to, že to robil v sobotu. Ale Ježiš im povedal: Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže rušil sobotu,...  [ Čítať ďalej ]

Veď Syn človeka je pánom nad sobotou. Evanjelium podľa Matúša 12,8 V Pánov deň som bol vo vytržení ducha. Zjavenie Jána 1,10 Druhá dôležitá pravda, ktorá vyplýva z Ježišových konfrontácií so Židmi o zachovávaní soboty, je, že Ježiš je „pánom nad sobotou“. To nie je hocijaké...  [ Čítať ďalej ]

I povedal im: Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu! Evanjelium podľa Marka 2,27 Z Ježišových konfrontácií o tom, ako by sa mala svätiť sobota, vyplývajú dve veľké pravdy. Prvú nachádzame v dnešnom texte: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu!“Z toho...  [ Čítať ďalej ]

Farizeji hneď odišli a začali sa radiť s herodiánmi, ako ho zabiť. Evanjelium podľa Marka 3,6 Hneď po tom, čo boli farizeji svedkami milosrdného aktu Božej moci, veľmi sa rozčúlili. Začali rozmýšľať , ako Ježiša zabiť, pretože poriadne nesvätí sobotu.Môže sa stať, že niektoré negatívne rysy...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi