Archív zamyslení

PAMÄTNÍKY VIERY

Ďakujte Hospodinovi! Vzývajte jeho meno!… Pripomínajte si divy, ktoré konal, jeho znamenia a rozhodnutia jeho úst… Prvá kniha kroník 16,8.12 Budeme požehnaní, ak nezabudneme ani na jediný z Božích darov. Vieru to posilní a bude chcieť stále viac. Najmenšie požehnanie, ktoré sami od Pána prijímame, je nám...  [ Čítať ďalej ]

Keď stotník, ktorý stál neďaleko, videl, ako (Ježiš) dodýchal, vyhlásil: Tento človek bol určite Boží Syn! Evanjelium podľa Marka 15,39 Keď posledné lúče zapadajúceho slnka naznačovali príchod soboty, Syn Boží už odpočíval v Jozefovej hrobke. Po dokončenom diele s rukami pokojne zloženými odpočíval v posvätných hodinách sobotného...  [ Čítať ďalej ]

VIERA NIE JE TRÚFALOSŤ

Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu pevní vo viere… Prvý Petrov list 5,8.9 Viera nemá nič spoločné s trúfalosťou. Len ten, kto má pravú vieru, môže byť bezpečný pred sebaistou trúfalosťou. Tá je totiž...  [ Čítať ďalej ]

VIERA V PECI

Kráľ Nebúkadnecar dal zhotoviť zlatú sochu… a zvolal všetkých, aby prišli na slávnostné posvätenie sochy… Daniel 3,1.2 V deň zasvätenia sa v údolí Dúra zhromaždil obrovský zástup ľudí z rôznych národov a jazykov. Podľa kráľovho príkazu pri zvuku hudby mali „všetci ľudia“ padnúť a pokloniť sa „zlatej soche“ (Dan...  [ Čítať ďalej ]

VIERA ZBAVUJE STRACHU

Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Žalmy 37,5 Vedomie Božej prítomnosti môže odstrániť strach, ktorý by urobil bojazlivému dieťaťu zo života bremeno. Nech si dobre vryje do pamäti toto zasľúbenie: „Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, ktorí sa ho boja, a zachraňuje...  [ Čítať ďalej ]

ĽUDIA VIERY

Vo viere Noach, Bohom poučený o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery. List Hebrejom 11,7 Koľkokrát tí, čo sa spoliehali na Božie slovo, hoci sami boli úplne bezmocní, odolali...  [ Čítať ďalej ]

SILA V SLABOSTI?

Aj keby figovník nevypučal a vinič nezarodil, hoci by oliva vyschla a na poliach sa nič neurodilo; aj keby z košiara zmizlo stádo a v maštali by nebol dobytok, ja sa však budem radovať v Hospodinovi a jasať v Bohu mojej spásy. Pán, Hospodin, je mojou silou. Dal mi nohy lane a vyvádza...  [ Čítať ďalej ]

VIERA V SKÚŠKACH

Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. Jakubov list 1,2-4 Satan v každej dobe prenasledoval Božích...  [ Čítať ďalej ]

BOH JE TEN ISTÝ

Písmo hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený. List Rimanom 10,11 „Ak môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ Koľko ľudí obťažených hriechom vyjadrilo túto prosbu! Súcitný Spasiteľ všetkým odpovedá: „Všetko je možné tomu, kto verí!“ Viera nás spája s nebom a dáva nám silu na...  [ Čítať ďalej ]

AKO PESTOVAŤ VIERU?

Semeno je Božie slovo. Evanjelium podľa Lukáša 8,11 V tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. (Jakubov list 1,21)Malo by sa veľmi jasne vysvetliť, ako pestovať vieru. Každé Božie zasľúbenie má isté podmienky. Ak sme ochotní konať jeho vôľu, patrí nám...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Otázniky života