Webové stránky zborov Cirkvi adventistov s.d. na Slovensku

Interaktívna mapa zborov CASD

Mapa sborů

Adresy zborov Slovenského združenia CASD k 1.10.2019

Zbor PSČ Adresa Začiatok bohoslužby
Bánovce n/Bebravou 957 01 SNP 637/10 9:30 13:00
Banská Bystrica 1 974 01  Rudlovská cesta 37  9:00  – 
Banská Bystrica 2 974 01  Kollárova 18  9:00
Banská Štiavnica 969 00 ZUŠ, nám. Sv. Trojice 9:00
Blatné Remety 072 44 č.130 9:00 12:30
Bratislava 1 821 04  Cablkova 3  9:30 14:00
Bratislava 2 811 08 Ferienčíkova 5  9:30
Bratislava Dúbravka 841 01 Zborový dom ECAV, M.S. Trnavského 2/A 9:30
Bratislava Petržalka 851 05 Wolkrova 4 10:00
Brezno 977 01 Štúrova 19 10:00 – 
Čadca 022 01  Kukučínova 1069/25 9:30 13:00
Čakanovce 044 45  č. 63, pošta Bidovce 9:00 13:30
Červenica 082 07 č. 74, pošta Tuhrina 9:00
Fiľakovo 986 01  Ružová 47  9:00 13:00
Gerlachov 059 42  Lúčna 188  9:00 14:30
Kežmarok 060 01 Hradná 24  9:30 13:00
Košice 1 040 01 Tajovského 8  9:00 15:00
Košice 2 040 01  Hlavná 68 9:00
Krupina 963 01  SNP 2  9:00
Levice 934 01  J. Bottu 2  9:30 13:30
Liptovský Hrádok 033 01 Hurbanova 221  9:00 – 
Liptovský Mikuláš 031 01 1. mája 89  9:30 13:00
Lučenec 984 01 Námestie Artézskych prameňov 49 9:30 14:00
Markuška 049 34  Markuška 9  9:00 13:30
Martin 036 01  Viliama Paulinyho Tótha 2 9:30 – 
Michalovce 071 01  Hviezdoslavova 20  9:00 13:00
Myjava 907 01  Brestovec 97  10:00 – 
Nitra 1 949 01 F. Mojtu 10  10:30 13:30
Nitra 2 949 05 Novozámocká 6  9:30 14:00
Nové Zámky 940 63 Dostojevského 26 9:30 13:00
Piešťany 921 01 Zavretý kút 113 9:30 14:00
Poprad 058 01  Ul. Fraňa Kráľa 21 9:15 13:30
Poproč 044 02 Nová 7 9:00
Považská Bystrica 017 01  Centrum 28/33 9:30
Prešov 080 01 Štefánikova 12 9:30
Prievidza 971 01 Garbiarska 32  9:30 – 
Púchov 020 01 ul. 1 mája 878/24 9:30 – 
Rakúsy – Osada 059 76 Modlitebňa CASD 9:00 14:00
Rankovce 044 46 Rankovce 107/A 9:30 13:00
Revúca 050 01  Muránska cesta 34  9:00 13:00
Rimavská Sobota 980 42 Rimavská Seč u Žilkovcov, tel.: 0907 705 106 10:00 – 
Rožňava 048 01  Jasná ul. 13  9:00 13:00
Sereď  926 01 Školská 1 9:00 13:30
Spišská N. Ves 052 01 Školská 22  9:30 13:00
Topoľčany 955 01  Železničiarska 22  9:30 13:00
Trenčín 911 01 Horný Šianec 17  9:00 13:30
Trnava 917 00 Kapitulská 23  9:00 14:00
Vaďovce 916 13  č. 261 9:30 14:00
Zlaté Moravce 953 01 Hollého 10 9:30 – 
Zvolen 960 01 Sokolská 10 9:30
Žiar nad Hronom 965 01 u Dušana Šárköziho, tel.: 0904 953 710 10:00
Žilina 010 01 Škultétyho 7 9:30 13:00

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi