Články kategórie BLOG

Ukončenie GK a začiatok druhej soboty

Generálna konferencia CASD ukončila rokovanie delegátov V piatok 10.7.2015 popoludní na generálnej konferencii bolo ukončené rokovanie delegátov. V rámci agendy GK prerokovali dôležité otázky nového znenia vieroučných výrokov cirkvi, ordinácie žien, zmien v cirkevnom poriadku, ďalšie organizačné otázky. Delegáti uskutočnili voľbu vedenia cirkvi, obsadenie...  [ Čítať ďalej ]

Delegáti GK hlasovali o ordinácii žien

Streda – deň „D“ Tento deň je v agende GK otázka ordinácie žien do kazateľskej služby. Táto téma bola v minulosti už niekoľko krát predmetom diskusií v celosvetovej cirkvi. V určitých oblastiach sveta je nepredstaviteľné, že by sa žena vôbec postavila za kazateľňu a...  [ Čítať ďalej ]

Doplnené: GK zvolila predsedu EUD, schvaľovala vieroučné body

Skutočný hrdina viery. Pod týmto titulkom si dnes delegáti Generalnej konferencie Cirkvi adventistov s.d. pripomenuli 600 rokov od smrti Jána Husa, ktorému venovali rozsiahly článok vo svojom bulletine. Na začiatok rokovania pléna Dr. Daniel Duda pripomenul život a posolstvo tohoto velikána viery. Plénum GK...  [ Čítať ďalej ]

Nedeľný beh na zasadaní Generálnej konferencie

Bežecké preteky Po bohatom sobotnom programe sme sa nocou vracali späť do hotela, zatiaľ čo na ulici sa rozbiehali oslavy dňa nezávislosti, ohňostroje a ľudová veselica. Tak sme toho veľa nenaspali. V nedeľu ráno sme vstávali už o pol piatej, aby sme stihli registráciu...  [ Čítať ďalej ]

Sobota sa na GK niesla v duchu služby a misie

Sobotná škola na GK 2015 Prvá časť bohoslužby bola venovaná sobotnej škole. Br. Jonathan Kuntaraf predstavil formou interview rôzne zaujímavé misijné projekty realizované prostredníctvom laikov a dobrovoľníkov. Cirkev sa v mnohých krajinách zameriava na pomoc a šírenie evanjelia medzi telesne postihnutými. Rozvíja službu pre...  [ Čítať ďalej ]

Zasadanie GK: cirkev prijala 35 nových únií

Rokovanie delegátov GK Delegáti GK 2015 oficiálne prijali do zväzku cirkvi 35 nových únií, čo je najväčší počet v histórii cirkvi. Niektoré nové únie vznikli rozdelením väčších, ako napríklad v Zambii, kde jedna únia cirkvi zahŕňala 1 milión členov. Reorganizácia tu zároveň pomôže misii....  [ Čítať ďalej ]

Radostný začiatok cesty v Rakúsoch

Malá učupená dedinka pod Vysokými Tatrami – Rakúsy. A za kopcom jej druhá časť – tá horšia – Osada Rakúsy. Možno by pre ňu dnes mohlo platiť: „Čo dobrého môže byť z Osady Rakúsy?“ Aj turisti, ktorí prechádzajú okolo, sa jej čo najrýchlejšie vyhnú. Bol však...  [ Čítať ďalej ]

Novoročné prianie

„Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky.“ Príslovia 3, 5 – 6 Vďaka Pánu Bohu môžeme posledné dni znova prežívať prelom nového a starého roka. Spomíname na chvíle pokoja, na...  [ Čítať ďalej ]

BLOG: Kornelius Novak – Misia na ulici 2014

Evanjelium na ulici 2011 – 2015 Kornelius Novak sa narodil v Rumunsku, vyrastal v Nemecku. V Nemecku aj uveril v Ježiša Krista. Keď sa druhýkrát obrátil, stal sa misionárom. Na misii v Nórsku prijal sobotu a stal sa kazateľom Cirkvi adventistov. Teraz je opäť...  [ Čítať ďalej ]

Ako bolo na kongrese mládeže? Prečítajte si report F. Kolesára

Áno, jde to! Motto unijného kongresu mládeže, ktorý skončil minulý týždeň (v nedeľu 27.7.2014) v kresťanskom stredisku Immanuel u Ždírce nad Doubravou. Kongres mládeže zanechal v každom účastníkovi istotu, že v živote je zmena možná i napriek prekážkam a problémom. Áno, ide to! S...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi