Milé sestry a bratia,

s hlbokou vďačnosťou a pokorou v srdciach zverejňujeme správu,  že Štúdio Nádej úspešne dokončilo a zverejnilo kompletnú  sériu audiokníh autorky Ellen Gould WhiteovejDráma vekov“.

Na začiatku celého projektu bola myšlienka adaptovania sa na rýchly technologický rozvoj spoločnosti prejavujúci sa v stúpajúcom dopyte po kvalitne spracovaných audioknihách, podcastoch a pod. Množstvo ľudí sa snaží užitočne tráviť čas pri cestovaní a športovaní a  využívajú audioknihy a podcasty na relax a edukáciu samých seba.

Aj z tohto dôvodu chceme pomôcť ľuďom, aby sa „občerstvili živou vodou“ Božej lásky.
Veríme, že aj táto séria E.G. Whiteovej bola inšpirovaná Duchom Svätým a môžu osvetliť cestu k lepšiemu poznaniu Božieho charakteru a dejín našej Zeme. Okrem toho, že slúžia ako kvalitný sprievodca pri štúdiu Písma, sú napísané zrozumiteľne pre ľudí všetkých socioekonomických vrstiev.

Realizácia projektu začala 4. februára 2019 a bola ukončená 22. júla 2022.

Touto cestou sa chceme v prvom rade poďakovať Bohu, ktorý nás počas celého projektu viedol a umožnil nám zdolávať všetky prekážky.

Ďalej ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí svojimi darmi pokryli všetky finančné náklady, takže celá séria môže byť voľne dostupná všetkým záujemcom.

Veľká vďaka patrí pani režisérke Rii Paldiovej a hercom – pani Helene Geregovej  a Dagmar Sanitrovej a pánovi Miroslavovi Trnavskému, ako aj celému technicko-koordinačnému tímu Štúdia Nádej, bez ktorých by celý projekt zostal iba v neuskutočnenej myšlienke realizácie.

Ďakujeme aj vám, sestry a bratia, ktorí počúvate vydané audioknihy a zdieľate ich so svojimi známymi a blízkymi ľuďmi. Prosíme Vás, aby ste v šírení dobrej správy pokračovali aj naďalej.

Okrem toho vás prosíme, aby ste na platformách Apple Podcasts, Spotify a Youtube zanechali pozitívne hodnotenia audiokníh v podobe hviezdičiek alebo „lajkov“. Týmto spôsobom sa tieto audioknihy dostanú do širšieho povedomia ostatných užívateľov platforiem.

Nech vás náš láskavý a milujúci Boh sprevádza aj naďalej.

Tamar Hajdušková, riaditeľka Štúdia Nádej

Odkazy na kompletnú DRÁMU VEKOV na všetkých platformách nájdete tu:

https://www.studionadej.sk/seria/drama-vekov/

 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi