Dôležité: Slovenským párom, ktoré sa prihlásia, bude poskytnutý príspevok na cestu a znížená platba za osobu na 750 CZK, teda na 1 500 CZK za oboch manželov! Slovenské združenie nebude organizovať samostatné VÝZVY LÁSKY, prosíme mladé manželské páry, aby sa do tohto únijného projektu zapojili!

Radi by  sme pozvali mladé manželské páry z celej Česko-Slovenskej únie CASD na prvé zo šiestich stretnutí v rámci projektu: Výzvy lásky alebo „Vitamíny pro skvelé manželstvo“. V budúcom roku budú tri pokračujúce stretnutia a v 1. polroku 2021 posledné dve. Pokiaľ sa prihlásite, počítajte s tým, že by sme očakávali vašu účasť na väčšine víkendov.

Chceli by sme, aby ste si stretnutie užili a mali na seba dostatok času. Pokiaľ máte deti, ďakujeme, že si zaistíte na daný víkend dozor. V prípade, že to nie je možné (z dôvodu kojenia), privezte si sebou “pestúnku”, ktorá sa bude o vaše dieťa starať počas spoločných aktivít.

Cena za dieťa do troch rokov bude 200 Kč za víkend, dotovaná cena za „pestúnku“ 600 Kč – snažili sme sa Vaše náklady v tomto smere maximálne minimalizovať. Vzhľadom k tomu, že kapacita vo Visalajách je obmedzená, odporúčame včasné prihlásenie, ktoré bude spustené 24. 10. od 20:00 hod. Plánované víkendy: 29.11-1.12. 2019; 20.-22.3. 2020; 2.-4. 10. 2020; 4.-6. 12. 2020 a potom ešte 2-krát v roku 2021.

Za Oddelenie Adventistickej služby rodinám, Daniel Márföldi

Viac informácií nájdete tu: http://mss.casd.cz/kd/

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi