V júli tohto roku je to 60 rokov od odsúdenia našich kazateľov Tobiáša Zigmunda, Jána Gajana, Františka Murína a Gašpara Lovaša ako aj bratov Jozefa Brodu, Ondreja Messerschmidta a Jána Číža.

Title - Perzekucie.psd_CopyrightRozsudkom Najvyššieho súdu v Prahe dňa 11. júla 1955 boli obžalovaní pre trestný čin velezrady podľa §78 ods.1 písm. c/ ods.2 písm. a/ Tr. Zákona 86/50 Zb. ktorého sa mali dopustiť, že od roku 1952 až do ich zatknutia na jeseň roku 1954 v kraji Banská Bystrica, Bratislava a na iných miestach Slovenska, ako členovia tajného ústredného výboru zakázanej sekty „Adventistov siedmeho dňa“ pokračovali aj po zákaze sekty v nepriateľskej činnosti, schádzali sa na tajných schôdzach, vybudovali rozsiahlu tajnú sieť organizácie adventistov, rozmnožovali tlačoviny zamerané nepriateľsky proti ľudovodemokratickému zriadeniu a socializmu, viedli občanov republiky k porušovaniu zákonov a predpisov, narušovaniu pracovnej disciplíny, porušovaniu dodávkových a iných povinností, neúčasti vo verejnom živote a členstve v masových organizáciách, narušovali morálno-politickú jednotu našich pracujúcich a na financovanie protištátnej činnosti založili tajný fond.

Na základe týchto vykonštruovaných skutočností súd obžalovaným vymeral nasledujúce tresty odňatia slobody a to pre Tobiáša Zigmunda vo výmere 7 rokov, pre Jána Gajana 5 rokov, pre Františka Murína 6 rokov, pre Gašpara Lovaša 6 rokov, pre Jozefa Brodu 5 rokov, pre Ondreja Messerschmidta 5 rokov a pre Jána Číža 5 rokov.

Ďalej im bol uložený trest straty čestných občianskych práv u každého na 4 roky a u Tobiáša Zigmunda na 5 rokov.

Podľa §55 ods.1 písm. a/ a b/ boli vyhlásené za prepadnuté písacie stroje, cyklostyly a tlačoviny, ktoré im boli nájdené pri domových prehliadkach.

Toto bolo presné znenie rozsudku, ktorým boli naši bratia odsúdení za svoju vieru.

Až Krajský súd v Banskej Bystrici dňa 12.4.1991 všetkých obžalovaných oslobodil spod obžaloby, nakoľko tieto skutky vo vykonštruovanom komunistickom súdnom procese nie sú podľa našich zákonov trestným činom.

Žiaľ, ale pobyt vo väzení sa nepriaznivo odrazil na zdraví našich bratov, a nakoľko sa jednalo o otcov rodín, rozsudok mal dopad finančný a spoločenský aj na ostatných členov rodiny.

Pobyt vo väzení prežívali bratia vo svojej viere na modlitbách, k čomu im pomáhali aj modlitby ich rodín ako aj ostatných veriacich.

Spracovali: A.R.Bobeková rod. Gajanová, D.Gajan

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi