Predseda Euro-Ázijskej divízie cirkvi adventistov M. F. Kaminský a vedúci oddelenia komunikácie a náboženskej slobody O. Y. Goncharov vydali oficiálne prehlásenie, ktorým sa snažia vyvrátiť nepravdivé správy o postavení cirkvi v Ruskej federácii. Cieľom je vyvrátiť obavy, ktoré kolujú v neoficiálnych zdrojoch na internete, že Cirkev adventistov siedmeho dňa má byť v tomto štáte zakázaná.

Oficiálne prehlásenie Euro-Ázijskej divízie ohľadne nepravdivých správ o postavení Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Ruskej federácii

Na základe informácií zverejnených na internete o plánoch zákazu činnosti Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Rusku oznamujeme, že tieto informácie z neoficiálnych zdrojov nezodpovedajú skutočnosti.

Cirkev adventistov siedmeho dňa v Ruskej federácii je cirkvou zameranou na spoločnosť, ktorá v tejto oblasti pôsobí a slúži už viac ako 130 rokov. Je spoločenstvom veriacich ľudí, ktorí dodržujú zákony a svojím životom a službou sa usilujú o to, aby pozitívne ovplyvňovali spoločnosť.

Počas posledných rokov viedla cirkev v duchu vzájomného rešpektu konštruktívny dialóg so štátnymi predstaviteľmi, ktorý umožňuje otvárať nové možnosti k využitiu zdrojov cirkvi adventistov k naplňovaniu potrieb spoločnosti. Program „Zdravie rodiny – zdravie národa“, ktorý je zameraný na prevenciu ochorení spôsobených životným štýlom, sa uskutočňuje vďaka verejnému grantu, ktorý bol udelený na základe nariadenia prezidenta Ruskej federácie. To svedčí o tom, že štátne orgány si vysoko cenia to, čím cirkev adventistov prispieva k životu verejnosti.

S ohľadom na tieto skutočnosti znova vážne prehlasujeme, že neexistuje žiadny dôvod k domnienke, že existuje nejaký oprávnený dôvod pre obmedzenie alebo zákaz činnosti Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Ruskej federácii.

F. Kaminský (predseda Euro-Ázijskej divízie Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňe)
O. Y. Goncharov (vedúc oddelenia komunikácie a náboženskej slobody Euro-Ázijskej divízie a člen Poradného výboru pre spoluprácu s cirkvami prezidenta Ruskej federácie)

(odkaz v angličtine)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi