Ted N. C. Wilson je od roku 2010 predsedom Generálnej konferencie CASD. V tejto službe vystriedal svojho predchodcu Jana Paulsena. foto: adventist.no/ Tor Tjeransen

Ted N. C. Wilson je predsedom Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Do služby bol zvolený väčšinou zhromaždenia Generálnej konferencie v roku 2010 v Atlante. Jeho mandát bol následne predĺžený na ďalšie obdobie počas zasadania GK v roku 2015.

Rodina a vzdelanie

Narodil sa 10. mája 1950 v Takoma Parku, v americkom štáte Maryland. S otcom Neal C. Wilsonom (predseda GK CASD 1979 – 1990) a matkou Elinor E. Wilsonovou prežil časť detstva v Egypte. V roku 1975 si zobral za ženu Nancy Louise, rodenú Vollmerovú. Spolu majú tri dcéry (Emilie Louise, Elizabeth Estehr a Catherine Anna – dve z nich sa stali manželkami kazateľov) a šesť vnúčat.

Wilson získal na New York Univesity doktorát z náboženského vzdelávania. Magisterské tituly má v odboroch teológie a verejného zdravia z Andrews University a Loma Linda Univesity.

Pôsobenie v cirkvi

V roku 1974 začal Ted Wilson slúžiť ako kazateľ v Newyorskom združení. Vo vedení miestneho združenia pracoval následne v rokoch 1976 – 1981. Počas nasledujúcich rokov pôsobil vo vtedajšej Africkej a Indicko-oceánskej divízii CASD sídliacej v meste Abidjan na Pobreží Slnoviny ako predseda a neskôr i výkonný tajomník. V službe tajomníka pokračoval aj pri GK CASD začiatkom 90. rokov 20. storočia.

V rokoch 1992 – 1996 pôsobil ako predseda Euro-Ázijskej divízie CASD so sídlom v ruskej Moskve. Po skončení funkčného obdobia sa vrátil do USA, kde viedol vydavateľstvo Review and Herald (Hagerstown, Maryland) do roku 2000, kedy bol zvolený za jedného z podpredsedov Generálnej konferencie. Keď ho v roku 2010 zvolila v Atlante GK, vystriedal vo funkcii predsedu GK CASD Jana Paulsena. Vo svojej službe pripomína význam a prínos diela Ellen G. Whiteovej.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi