Kazateľ je cirkvou ustanovený za pastiera zboru resp. zborov. Je duchovným vodcom a radcom zboru. Vedie činovníkov zboru pri plnení ich povinností. Je členom výboru zboru ako jeho predseda. Od kazateľa sa očakáva, že spolu so staršími zboru plánuje a vedie všetky duchovné zhromaždenia zboru.

Kazatelia nie sú do tejto zodpovednosti menovaní alebo volení zborom. O ich zaradení do služby v zbore rozhoduje výbor združenia. Pri prijatí do zamestnania absolvuje kazateľ tzv. nástupnú prax v dĺžke dva roky. Po období cca šiestich rokov, rozhodnutím cirkvi, môže byť kazateľ ordinovaný, s právom vykonávať predpísané cirkevné obrady.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi