Od roku 1989 sídli Generálna konferencia CASD v meste Silver Spring, v americkom štáte Maryland. Na jej čele stojí od roku 2010 (stretnutie GK v Atlante) predseda Ted N. C. Wilson.

Generálna konferencia je najvyššou organizačnou jednotkou v štruktúre cirkvi. Celosvetová štruktúra Cirkvi adventistov s. d. je nasledujúca: Generálna konferenciasvetové divízieúniezdruženiazbory. Sídlo GK je v USA, Washington D.C. Na jej čele stojí predseda GK a výbor GK, volený na obdobie piatich rokov. Výbor GK má právomoc zakladať podriadené organizácie, prostredníctvom ktorých vykonáva svoje úlohy.

Oficiálna webová stránka Generálnej konferencie: www.adventist.org

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi