Takto Pánovou mocou slovo rástlo a mocnelo.

Skutky apoštolov 19,20

Spor medzi dobrom a zlom je skutočný. Sily zla prinášajú strach, bolesť, skazu a snažia sa zabrániť šíreniu dobrej správy. Ďakujem Bohu za istotou, že je nekonečne mocnejší ako satan a Ježišovi nasledovníci sa môžu vložiť do jeho milosrdných rúk. Často cestujem, a keď vstúpim do hotelovej izby, vždy si najprv kľaknem a modlím sa. Požiadam Boha, aby vstúpil do toho miesta a v moci Ježišovej krvi nedovolil zlým silám pôsobiť v mojej izbe, nech sa tam predtým dialo čokoľvek. „… lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete.“ (1Jn 4,4) Ježiš vždy víťazí.
Keď Pavol prišiel do Efezu, Boh skrze neho vykonal mocné zázraky uzdravovania a vyháňania zlých duchov (Sk 19,11.12). Niektorí to napodobňovali a snažili sa vyháňať zlých duchov s odvolaním sa na „Ježiša, ktorého hlása Pavol“ (v. 13), ako by sa jednalo o magické kúzlo či zaklínaciu formulu. Toto sa snažilo praktizovať aj sedem synov židovského veľkňaza Skévu. „Ale zlý duch im odpovedal: ,Ježiša poznám aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy?‘“ (v. 15) Zlý duch podvodníkov premohol a museli z domu utiecť (v. 16). No silám temnoty nečelíme sami. Zlé sily totiž poznajú Ježiša a sú porazené jeho mocou. Rovnako vedia, kto Ježišovi patrí, pretože jeho mocná a dokonalá ochrana týchto ľudí obklopuje. Správa o tejto udalosti sa v Efeze čoskoro rozšírila „…a zvelebovali meno Pána Ježiša.“ (v. 17) V dôsledku toho sa mnoho ľudí zaoberajúcich sa mágiou zrieklo tejto praktiky a verejne spálili k tomu používané knihy v hodnote päťdesiattisíc drachiem (strieborné mince). Lukáš, autor knihy Skutky apoštolov, na tomto mieste podáva piatu správu o raste cirkvi: „Takto Pánovou mocou slovo rástlo a mocnelo.“ (v. 20) Ježiš víťazí nad zlom. Na kríži prekonal zlo dobrom. Ježiš vás vo svojom mene chráni. To nech je vaša istota.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi