Pilát sa ho znova spýtal: „nič neodpovedáš? Pozri, čo všetko na teba žalujú.“ Ježiš však už nič neodpovedal, takže sa Pilát čudoval.

Evanjelium podľa Marka 15,4.5

Keď tropická búrka Harvey zasiahla juhovýchodný Texas, úrady hlásili viac ako trinásťtisíc zachránených. Mnohí však pri tom besnení živlov prišli o život. Ženu, ktorá sa pokúšala odniesť svoju malú dcéru z parkoviska do bezpečia, strhol prúd vody do odvodňovacieho kanála vedľa parkoviska. Matka sa snažila urobiť maximum preto, aby jej dcéra prežila. Keď ju záchranári našli, dcéra sa stále držala matky. Žena prišla o život, ale jej dcéra bola zachránená.
Nedokážeme si dobre predstaviť, ako musel Ježiš trpieť, keď bol vystavený posmechu a mučeniu. „Niektorí naňho začali pľuť, zakrývali mu tvár, bili ho po hlave a kričali naňho: Prorokuj! A aj sluhovia ho začali udierať po tvári.“ (Mk 14,65) Pred ukrižovaním Ježiša zradili jeho najbližší učeníci. Bol falošne obvinený náboženskými vodcami, vojaci sa mu vysmievali, bol vypočúvaný, nespravodlivo bičovaný, na hlavu mu nasadili tŕňovú korunu… A predsa sa nebránil. „On však mlčal a nič neodpovedal.“ (Mk 14,61) Tak sa naplnilo Izaiášovo proroctvo: „Bol trápený a on sa nechal ponižovať, neotvoril ústa,
ako baránok vedený na zabitie; neotvoril ústa
ako ovca, ktorá onemie pred strihačom.“

(Iz 53,7)
Nebolo to preto, že by nemal čo povedať alebo nemohol dokázať svoju nevinu. Nebol bezmocný, mohol sa oslobodiť. Dobrovoľne sa však vzdal svojich práv. Vzdal sa svojho života. Z jeho konania sa môžeme naučiť, že nie vždy je potrebné brániť svoje práva, ak máme na zreteli vyšší cieľ. Môžeme sa tiež naučiť podvoliť sa Božej vôli a naučiť sa pokore. To všetko je veľmi cenné. To najdôležitejšie, čo by sme si mali uvedomiť však je, že Ježiš sa vzdal svojho života výmenou za ten náš. Jeho mlčanie bolo hlasným dôkazom jeho lásky k nám!

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi