„Čo chceš, aby som ti urobil?“ On odpovedal: „Pane, aby som videl!“ a Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa zachránila.“

Evanjelium podľa Lukáša 18,41.42

Pre nás všetkých je dôležité vedomie, že sme milovaní a pre niekoho dôležití. Poznám manželov, ktorí sa rozhodli navštíviť na Vianoce domov dôchodcov. Požiadali o zoznam tých, za ktorými nikto z rodiny nechodí, pripravili pre nich darčekové koše a osobne im ich priniesli. Reakcie boli úžasné! Títo ľudia cítili, že niekomu na nich záleží a má ich rád. Aj ja som zažila obdobie, keď som sa cítila osamelá, prázdna a potrebovala som pocítiť istotu a vedenie. Zistila som, že Boh je pripravený a ochotný naplniť všetky moje potreby, a to často prekvapivým spôsobom. Ak sa mi niečoho nedostáva, môžem to Bohu predložiť a brať z jeho neobmedzených zdrojov.
Bartimeus bol slepec a často žobral pri ceste (Lk 18,35). Keď okolo neho prechádzal Ježiš, zavolal na neho: „Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ (v. 38) Pre jeho fyzický hendikep mohla prosba o milosrdenstvo znamenať jednoduchú žiadosť o peniaze. Toto konkrétne volanie však odkazovalo na „Syna Dávidovho“, očakávaného Mesiáša. Anjel už skôr ohlásil Ježiša ako dlho očakávaného Syna Dávidovho, ktorý prinesie odpočinutie a uzdravenie (Lk 1,30–33; 2,4; Ez 34,15.23.24), ale od správy o narodení v Lukášovom evanjeliu je to prvýkrát, keď je tento Ježišov titul verejne vyslovený. „Tí, čo šli vpredu, mu dohovárali, aby mlčal, ale on však kričal ešte hlasnejšie: ‚Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!‘“ (Lk 18,39) Ľudia okolo neho sa ho snažili umlčať, ale Ježiš sa zastavil, zavolal ho k sebe a spýtal sa ho: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ (v. 41) Muž ho požiadal: „Pane, aby som videl.“ A vzápätí dostal to, o čo prosil. Božia túžba naplniť naše potreby je dnes rovnaká ako vtedy. Všetky zázraky v evanjeliách poukazujú na spasenie v Ježišovi. Kým príde, aby nás vzal k sebe domov, predkladajme mu svoj nedostatok. Vymeňme svoju slabosť za jeho silu, svoju únavu za jeho odpočinok, svoju nevedomosť za jeho múdrosť, svoj strach za jeho pokoj, svoju osamelosť za jeho prítomnosť a svoju núdzu za jeho bohatstvo. „Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša.“ (Flp 4,19)

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi