Ale Pavol odpovedal: „Čo to robíte, prečo plačete a trháte mi srdce? Veď ja som pripravený pre meno Pána Ježiša dať sa nielen zviazať, ale v Jeruzaleme aj zomrieť.“

Skutky apoštolov 21,13

Nezabudnem na deň, keď som skončila na pohotovosti. Dlhodobo som bola pod tlakom a zažívala silný stres. Moje srdce sa rozhodlo, že ma v takom hektickom štýle nebude podporovať. Vlastnila som malú počítačovú firmu so špecializovaným softvérom a jej existencia pre silnú konkurenciu visela na vlásku. Nastal čas to „zabaliť“, no ja som sa s tým nemohla zmieriť a snažila sa firmu udržať nad vodou. V deň, keď som sa ocitla v nemocnici, som konečne dospela do bodu, že musím čeliť nevyhnutnému a že mi Boh dá pokoj a múdrosť tým všetkým prejsť.
Božím plánom pre nás nie je vždy odstrániť z nášho života problémy. No tento plán vždy zahŕňa nebeský pokoj, aby sme mohli ťažkostiam čeliť. Boh Pavlovi zjavil, aké utrpenie ho v Jeruzaleme čaká (Sk 20,22.23). Pavla to však neodradilo. Bol s tým zmierený. Rozlúčil sa so staršími cirkvi v Efeze, nalodil sa a plával s niekoľkými zastávkami do Jeruzalema. Na niektorých miestach ho spoluveriaci varovali, aby do Jeruzalema nechodil (Sk 21,4), ale on v ceste pokračoval. Keď sa dostal do Cézarey, z Judska prišiel prorok Agabus. „Prišiel k nám, vzal Pavlov opasok, zviazal si nohy aj ruky a povedal: ,Duch Svätý hovorí toto: Muža, ktorému patrí tento opasok, takto zviažu Židia v Jeruzaleme a vydajú ho do rúk pohanov.‘“ (v. 11) Všetci potom začali Pavla prosiť, aby do Jeruzalema nechodil. Pavol na ich naliehanie odpovedá: „Čo to robíte, prečo plačete a trháte mi srdce? Veď ja som pripravený pre meno Pána Ježiša dať sa nielen zviazať, ale v Jeruzaleme aj zomrieť.“ (v. 13) Všetci potom povedali: „Nech sa stane Pánova vôľa!“ (v. 14)
Pavol bol pokojný a pevne odhodlaný čeliť všetkému, čo Boh dovolí. Nie vždy Boh odstráni z našej životnej cesty prekážky, ale vždy dopraje podivuhodný pokoj v srdci. Boh s nami zamýšľa len dobré. Ak o tom niekedy pochybuješ, pozri sa na kríž. Ježiš trpel miesto teba. Dôveruj svojmu Spasiteľovi. On ti dá pokoj, aby si mohol prejsť aj tými najťažšími skúškami a nakoniec i smrťou. Len mu ver!

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi