Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho Otca.

Evanjelium podľa Jána 10,17.18

Hovorí vám niečo meno Saman Kunan? Tento člen thajského námorníctva vo výslužbe sa dobrovoľne prihlásil do záchrannej akcie. V thajskej jaskyni Tham Luang bolo totiž uväznených dvanásť chlapcov a ich tréner potom, čo im prudký dážď a stúpajúca voda odrezali cestu von z jaskynného komplexu. Bol 6. júl 2018 a tento muž dopravoval zásobníky s kyslíkom do jaskyne. Po ich úspešnom doručení plával späť k východu zatopenej jaskyne. Nemal však dosť kyslíka a stratil vedomie. Jeho kolega potápač sa ho snažil oživovať, ale márne. Niektoré zdroje uvádzajú, že sa vzdal svojho vlastného kyslíkového prístroja v prospech uväznených a pokúsil sa späť plávať bez neho. Urobil to napriek tomu, že vedel, aké ťažké a nebezpečné to bude. V mene nesebeckej, obetavej lásky zachránil trinásť životov. Ten svoj však stratil.
Ježiš sa sám rozhodol obetovať svoj život. Skutočnosť, že svoj ži-vot položil za svoje ovečky sa v príbehu o dobrom pastierovi opakuje štyrikrát (Jn 10,11–18). Ján zdôrazňuje, že Ježišova obeť nebola čírou náhodou a nebola ani následkom nejakého nešťastia. Plán záchrany hriešnych ľudí existoval už dávno predtým – On sa mu dobrovoľne podrobil. V texte použitý grécky výraz sa často prekladá ako „ja sám“. „Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba.“ (Jn 10,18) Úprimne povedané, je pre mňa záhadou, že nás Ježiš tak veľmi miloval. Nielenže si nás vybral, ale tiež dopredu naplánoval našu spásu skrze svoju smrť. Keď sa pozeráme na kríž, uvedomíme si, akú veľkú hodnotu pre neho máme a ako veľa preňho znamenáme.
Barclay vysvetľuje: „Ježiš nebol chytený do víru udalostí, nebol bezmocný ani nebol obeťou okolností, z ktorých by sa nemohol vymaniť. Mohol na pomoc zavolať Božskú moc a je úplne jasné, že sa nakoniec mohol rozhodnúť zachrániť si svoj život. Nestratil život, On ho dobrovoľne dal. Kríž naňho nebol uvrhnutý: ochotne ho prijal – pre nás.“ * Ježiš vedome pokračoval vo svojom pláne až do konca, keď povedal: „,Je dokonané!‘ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.“ (Jn 19,30) Neboli to klince, čo Ježiša držalo na kríži. Bola to jeho láska k tebe a ku mne! Mal silu zostúpiť z kríža a vyhnúť sa ďalšiemu mučeniu a smrti. Ale jeho láska k nám bola väčšia ako jeho neprekonateľné fyzické, emocionálne a duchovné muky. Áno, priateľu, On ťa tak veľmi miluje!

* William Barclay, The Gospel of John,vol. 2, Philadelphia: Westminster Press, 1975, s. 67.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi