Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, v spolupráci s Adventistickým teologickým inštitútom, vás pozýva na “Vzdelávací program pre aktívnych členov zborov” s týmto časovým harmonogramom:

3840 minút, 64 hodín, 32 štvrtkových večerov počas 2 rokov + 3 študijne zamerané sobotné stretnutia (vždy vo štvrtok od 18:00 do 20.00)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. semester: 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12. (2022), 12.1. (2023
 2. semester: 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5. (2023)
 3. semester: 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 7.12. (2023), 11.1. (2024)
 4. semester: 8.2., 22.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5. (2024)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VŽDY JEDNA SPOLOČNÁ TÉMA

 1. semester – Svet Biblie (biblistika)
 2. semester – Ako čítať Bibliu s porozumením (hermeneutika)
 3. semester – Čomu veria adventisti (adventistické štúdiá)
 4. semester – Ako dobre kázať (homiletika)

a jedna téma podľa vášho výberu z oblasti spirituality, biblistiky, systematickej teológie, cirkevných dejín a praktickej teológie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prednášajú učitelia Adventistického teologického inštitútu a kazatelia Českého a Slovenského združenia.

Žiadne práce, písomky ani domáce úlohy, ale spoločný rast, diskusia a zdieľanie sa.

Prihlásiť sa môžete do 10. 9. 2022 tu:

Požiadajte kazateľa svojho zboru o odporúčanie tu:

Najnovšie články

Odporúčame

 • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
 • Sobotná škola
 • Priamy prenos bohoslužieb
 • Spievajme Hospodinovi