Milí priatelia,

vydavateľstvo Advent-Orion sa rozhodlo prispieť k ponukám ako tráviť čas v tejto dobe poznačenej pandémiou vyvolanou koronavírusom unikátnou ponukou, kedy ponúka pre širokú verejnosť svoje publikácie zadarmo, vo formáte PDF sú k dispozícii ku stiahnutiu tu: ADVENT-ORION PRODUKTY NA STIAHNUTIE 

Ide o tieto knihy (k priamemu stiahnutiu klikni na modrý text):

SVETLO PRE TEBA I VŠETKÝCH – GLOW letáčiky v slovenčine

 

Bližšie informácie:

Pred časom jeden známy autor uviedol svoju novú knihu otázkou: „Načo ďalšia kniha o duchovných daroch?“ Kladiem si podobnú otázku. Načo ďalšia kniha o Svätom Duchu? Na túto tému bolo napísaných mnoho skvelých publikácií. A predsa som si všimol smäd po niečom ďalšom. Nemecký univerzitný profesor a evanjelický teológ Helmut Thielicke citoval britského kazateľa Charlesa Spurgeona, ktorý začal kapitolu o Svätom Duchu slovami: „Vybral som si tému, o ktorej bude ťažké povedať niečo, čo už predtým nebolo povedané alebo napísané mnohokrát. Ale vzhľadom na to, že táto téma patrí medzi najdôležitejšie, je dobré sa nad ňou často zamýšľať. A keby sme aj neprišli na nič nové, stojí za to sa k nej znova vracať a pripomínať si ju.“

Bližšie informácie:

Súčasná polemika o Biblii nie je ničím novým. Písmo vzdorovalo behu storočí, ideológií a módy. Medzi jeho najdiskutovanejšie pasáže patria bezpochyby tie, ktoré sa týkajú zákona. Od čias svojho zrodu až po súčasnosť je stále predmetom sporov. Je známe, že na jeho princípoch sa stále z veľkej časti zakladá naše chápanie ľudských práv, ale v mene tohto zákona bola vyhlásená aj svätá vojna, zdôvodňovalo sa otroctvo, obhajoval trest smrti, odsúdilo sa plánované rodičovstvo, schvaľovalo podriadené postavenie ženy, napádalo figuratívne umenie a odmieta sa transfúzia krvi. Zoznam všetkých sporov, ktoré vznikli na jeho základe, by bol nekonečný. Okolo zákona sa začal a skončil rozkol judaizmu a kresťanstva. Rovnakým spôsobom sa v kresťanskom svete niektoré skupiny domáhali uznania svojich biblických výkladov a iné, odvolávajúce sa na zákon, boli obviňované z legalizmu. Prečo sa táto dôležitá otázka Biblie stala jablkom sváru? Už na začiatku ju komplikujú dva základné problémy. Na jednej strane, azda s výnimkou Desiatich prikázaní, sú biblické zákony neznáme aj kresťanom. Ak pre žalmistu „je Boží zákon dokonalý“ (Ž 19,7), pre dnešného moderného človeka je to dokonalosť neznáma. Na druhej strane existuje dlhá história predsudkov a nedorozumení týkajúcich sa funkcie, ktorú Biblia v teológii a v praktickom živote prisudzuje zákonu. Aké zákony obsahuje Biblia? Čo prikazuje Stará zmluva vo svojich právnych pasážach? Ako sa k nim stavia Nová zmluva? Čo z týchto dokumentov platí pre nás? Tieto stránky ponúkajú nové čítanie starých textov pri hľadaní odpovedí na naše otázky.

Bližšie informácie:

Ľudia dnes môžu sami urobiť pre svoje zdravie viac než ktorýkoľvek lekár, nemocnica či nový medicínsky objav. Štatistiky potvrdzujú, že rozhodnutia, ktoré aj prakticky uvedieme do života, hodinu po hodine rozhodujú o našom zdravotnom stave, o prípadných ochoreniach a veľakrát tiež o tom, kedy a ako zomrieme…

Ľudia dnes doslova prahnú po jasných, rozumných informáciách, ktoré by boli zrozumiteľné a zároveň vedecky podložené. Naša kniha sa snaží splniť tieto požiadavky. Obsahuje veľké množstvo aktuálnych zdravotníckych informácií. Rozdelená je do 52 stručných kapitol. Prečítajte si každý týždeň jednu kapitolu a preštudujte si zodpovedajúce cvičenia, ktoré nájdete v druhej časti knihy (Dynamický život v praxi). Na konci roka sa budete nielen oveľa lepšie cítiť, ale budete toho vedieť aj podstatne viac o základoch výživy alebo o príčinách a liečbe dnes najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení. Naučíte sa zorganizovať si svoj život tak, aby v ňom bolo čo najviac zdravia a pohody.

Bližšie informácie:

„Neuveriteľné vypočutia modlitieb“ je kniha o tom, „ako Boh zasahuje keď sa jeden muž modlí“. Po jej vydaní dostal autor stovky listov a telefonátov od ľudí, oslovených duchovnými skúsenosťami autora. Delili sa v nich o svoje vlastné úžasné skúsenosti s príhovornými modlitbami, ku ktorým ich kniha inšpirovala a povzbudila.
Roger J. Morneau prešiel dramatickou skúsenosťou obrátenia, ktorú opisuje vo svojej prvej knihe Cesta do nadprirodzeného sveta. Svoj život popri práci obchodného zástupcu zasvätil službe príhovorných modlitieb.

Bližšie informácie:

Od vydania knihy Neuveriteľné vypočutia modlitieb prešli viac než dva roky. Počas nich som dostal stovky listov a telefonátov. Niektoré z nich boli prosbami o modlitbu v núdzi, ale väčšina bola od ľudí, ktorí mi chceli povedať, ako ich Pán požehnával, keď sa prihovárali za druhých. Boží Duch menil životy, liečil ťažké prípady a prinášal víťazstvo beznádejným. V tejto knihe prinášam niektoré z mnohých úžasných príbehov. Chcem sa s vami podeliť o to, čo som s týmito ľuďmi prežil osobne alebo sprostredkovane.

Bližšie informácie:

Okolo knihy Zjavenie je veľké množstvo bláznov. A nikdy ich nebolo toľko, ako v posledných rokoch. Po II. svetovej vojne, po holokauste a Hirošime a nakoniec vo víre obáv z ekologického ohrozenia, z epidémie AIDS a z demografickej explózie sa kniha Zjavenie stala dramatickou odvolávkou na autoritu. Nielen náboženské vedy, ale tiež literatúra,
kinematografia, hudba a maliarstvo boli zachvátené touto horúčkou, vyjadrujúcou úzkosť a neurózy našich súčasníkov. A tak je namieste sa pýtať. Zjavenie Jána – je to kniha blúznivých snov a fantastických obrazov, dobrá pre ľudí posadnutých mystikou a iracionalizmom, alebo kniha s jasnou štruktúrou a zámerom, v ktorej Božia prozreteľnosť odhaľuje pozadie a zmysel dejín od počiatku kresťanstva až do našej doby a ďalej – až za obzor času? Odpoveď dáva samotná kniha.

Bližšie informácie:

Posledných päťdesiat rokov som cestoval po svete a miliónom poslucháčov zvestoval pravdy Božieho slova. Nedávno som si uvedomil, že ľudia sa stále viac zaujímajú o budúcnosť. „Zaujímajú sa“ asi nie je to najlepšie slovo. Skôr sa budúcnosti boja. Majú strach, aký bude svet, v ktorom vyrastajú ich deti. Niektorí sa dokonca obávajú, že svet, ako ho poznáme, prestane existovať. Táto kniha nie je o strachu. Je o nádeji.

Som presvedčený, že ste si ju nevybrali preto, aby ste sa nechali vystrašiť pochmúrnymi štatistikami o zle, ktoré sa odohráva všade naokolo. Držíte ju v rukách preto, že túžite po nádeji – nádeji nielen pre dnešok a zajtrajšok, ale po nádeji, ktorá pretrvá. Kapitoly knihy sú plné posolstva o nádeji. Stretnete s v nej s Bohom, ktorý vás miluje viac, než si dokážete predstaviť a má s vaším životom neuveriteľný plán. Dočítate sa o Božom záchrannom pláne pre našu neposlušnú planétu. Lepšie pochopíte udalosti, ktoré sa dejú vo svete. Na základe Božieho slova sa dozviete, ako sa svet skončí. Čoskoro pominú choroby, smútok, slzy a smrť. Ježiš nám sľúbil úplne nový svet. Už skoro príde
a vezme nás domov. O tom je táto kniha. Ak si ju prečítate, vaše srdce sa naplní nádejou. (Mark A. Finley)

Bližšie informácie:

Milé deti, so strachom je to takto: niekto sa bojí vecí, ktoré vôbec nie sú nebezpečné, ako napríklad tmy. Iný sa zasa nebojí, aj keď ho dospelí varujú. My ľudia sme rôzni – a tak je to dobre. Podstatné je, že sa nerobíme lepšími, než sú tí druhí len preto, že sa menej bojíme. Aké šťastie, že máme rodičov, ktorí nám rozumejú, dodajú odvahu a neodbijú nás len slovami: „No tak sa neboj!“ V príbehoch Z truhlice starej mamy spoznáte veľa detí, ktoré sa v strachu, radosti i starostiach správajú rôzne. Niektoré konajú ľahkomyseľne a dostanú sa do nebezpečenstva, druhé sa mu vyhnú. Ďalšie deti si vedia chybu priznať, iné to nedokážu a potom na to doplácajú. Určite sa v niektorom z týchto príbehov nájdete. Pokúste sa stotožniť s niektorou postavou a popremýšľať, čo by ste robili na jej mieste. Budete lepšie spoznávať samy seba. Prajem vám pri tom veľa radosti! Vaša Immtraut Fröse-Schreerová

Bližšie informácie:

Milé deti, určite ste už zistili, aké je to pekné, keď máte dobrú priateľku či priateľa. Keď sa vám v škole alebo doma stane nejaká nepríjemnosť, je tu niekto, kto vás vypočuje, rozumie vám a prejaví súcit. S priateľom sa dá tiež podniknúť a zažiť veľa zaujímavého. Správni priatelia niekedy nepotrebujú hovoriť – rozumejú si dokonca bez slov. A keď treba, dokážu ísť spolu aj cestou-necestou. Často však vôbec nie je ľahké uzavrieť priateľstvo. Sú party, ktoré vezmú medzi seba niekoho iba vtedy, ak obstojí v skúške odvahy. Ako také skúšky odvahy môžu vyzerať, dozviete sa hneď v prvom príbehu o Anite. Môžu byť skutočnými priateľmi aj súrodenci alebo iní príbuzní?  A ako je to so staršími a mladšími ľuďmi, so silnejšími a slabšími? O tom sa dozviete napríklad od Karolka v jeho Najkrajšom príbehu z prázdnin, alebo z príbehov Zvláštny priateľ a Tajomstvo.  Laura a Jorg sú príkladom, ako môže skutočné priateľstvo pomôcť prekonať aj veľmi ťažké životné situácie. Táto kniha rozpráva o rôznych priateľstvách a vzťahoch. Napínavých, občas nebezpečných, ale väčšinou poriadne zábavných – práve takých, aké zažívate aj vy. Nájdete v nej tiež obľúbené príbehy o priateľstve detí i dospelých so zvieratkami. Na niektorých miestach budete určite vážnejšie premýšľať, napríklad pri čítaní o novej škole, ktorú by Idris tak rád navštevoval. Ako často ste si želali, aby ste už konečne nikdy viac nemuseli chodiť do školy – a tento chlapec uvažuje úplne inak. Prečo asi? Viac vám však neprezradím. Vydajte sa radšej samy na objavnú cestu plnú príbehov! Príjemnú zábavu vám želá Vaša Irmtraut Fröse-Schreerová

Bližšie informácie:

Ako syn otca milionára a matky úspešnej v šoubiznise mal teenager Doug Batchelor všetko, čo si mohol kúpiť za peniaze – okrem šťastia.

Užíval drogy, striedal školy, utápal sa v samovražedných predstavách. Zmietaný chaosom, znechutený sám sebou a v presvedčení, že život nemá nijaký zmysel, bol Doug predurčený na to, aby vyskúšal všetko vzrušenie a zábavu, ktoré sa mu naskytli.

V čase hľadania našiel svoj domov v jaskyni, vo vrchoch nad Palm Springs v južnej Kalifornii. Hoci jeho otec vlastnil jachtu a leteckú spoločnosť, Doug sa prehrabával v odpadkoch. Šťastie a sloboda, ktoré hľadal, sa s ním pohrávali až do dňa, keď v jaskyni našiel starú zaprášenú knihu. Čo sa stalo potom, možno opísať ako zázrak…

Bližšie informácie:

Skutočný príbeh z prostredia Pennsylvánie zo života novousadlíkov a amerických Indiánov. Napínavý dej, v ktorom víťazí statočnosť, odvaha a rýdzi charakter.

Obsah

1. Cestovná horúčka
2. Stavba domu
3. Domov v neznámej krajine
4. Prepadnutie
5. Zvláštne preťahovanie
6. Buď statočný, Róbert!
7. Na vojnovom chodníku
8. Náčelníkov syn
9. Na cvičisku
10. Rýchly Šíp
11. Ewana má chatu
12. Veľká skúška
13. Nevesta za odmenu
14. Dlhá cesta domov

 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi