<< >>

V nedeľu 27. júna 2021, rokoval výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa (SZ CASD) v Kežmarku, v budove Penziónu VILKA 1 na Kláštornej ulici.

Predseda Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa (ČSU CASD) Mikuláš Pavlík otvoril evanjelium podľa Jána 17,6-12. Biblický text podčiarkuje, že Ježiš neriadil svojich učeníkov na diaľku. Presťahoval sa k ľuďom, žil medzi nimi. Keby sme mali zhrnúť Ježišov odkaz do jednej vety, mohla by znieť: Chrániť a nestratiť!“ Položme si každý z nás otázku: “Urobil som všetko preto, aby sa mne/nám zverení ľudia nestratili? Chránim ich pred útokmi nepriateľov?” Aj keď sa tomu niekedy bránime, práve o tomto je naša zodpovednosť. Ján 18,18: “Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta.” Ochranná aktivita pastiera nie je teda len o pasivite, ale aj o tom, ako chránime a zároveň motivujeme ísť do sveta. Zamyslenie bolo ukončené modlitebnou chvíľou.

V ďalšom predseda Česko-Slovenskej únie CASD predstavil členom VSZ chronológiu napĺňania bodu z rokovania  konferencie únie v roku 2019 o zefektívnení organizačnej štruktúry cirkvi. Okrem toho sprehľadnil všetky alternatívy možného organizačného usporiadania vo vzťahu k rozhodnutiu konferencie o efektivite cirkvi. Následne na to sa výbor oboznámil so záverečnou správou konzultanta spoločnosti FBE Praha s.r.o., v ktorej sa odporúča „nemeniť jestvujúce usporiadanie minimálne pokiaľ sa nezemní sentiment v jednotlivých združeniach“. Zároveň ale naznačuje konkrétne odporučenie na jej efektívnejšie fungovanie. Členovia VSZ CASD konsenzom rozhodli, že k predmetnému bodu sa vrátia na svojom septembrovom rokovaní. Predseda ČSU CASD poskytol členom VSZ CASD podklady, ktoré sú k predmetnej záležitosti k dispozícii.

Predseda SZ CASD informoval VSZ CASD o situácii na SZ CASD. Ohľadom vypísaného výberového konania na pozíciu účtovníčky/účtovníka konštatoval, že proces hľadania naďalej pokračuje.

Čo sa týka stavebných aktivít cirkvi, hospodár Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Samuel Ondrušek informoval o realizácii predaja budovy zboru na Tajovského ulici v Košiciach a o príprave realizácie rekonštrukcie novej budovy modlitebne na Šarišskej ulici, ktorá bude nasledovať po dokončení projektovej dokumentácie. Okrem uvedeného sa zároveň finalizuje aj proces predaja kazateľského bytu na Kurskej ulici, čo výbor SZ CASD na svojich predošlých online rokovaniach schválil.

V ďalšom informoval o tom, že v najbližších dňoch sa očakáva v Michalovciach finalizácia výmeny trojizbového bytu za štvorizbový tak, ako to výbor SZ CASD na nedávnych online rokovaniach schválil. Dôvodom je riešenie bytovej otázky kazateľa v tejto oblasti. Rozdiel ceny pokrýva Slovenské združenie z príslušného fondu.

Okrem iného, na základe predošlých rozhodnutí počas online rokovaní výboru SZ CASD, sa pripravuje aj realizácia kúpy kazateľského bytu v Poprade, ktorou sa rieši zase bytová otázka kazateľa v podtatranskej oblasti.

V závere predseda VSZ František Kolesár poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia CASD

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi