Milí manželia, radi by sme vás pozvali na víkendové stretnutie s Mgr. Milenou Mikulkovou, ktoré sa uskutoční v obci Visalaje (Rezort Beskydy u manželov Maďovcov) od 17. – 19. 9. 2021 na tému: PREMENY MANŽELSTVA.

Cena je 2200 Kč/pár, pestúnka 700 Kč, dieťa do 3 rokov zadarmo. Platby posielajte na účet MSS CASD č. 1644247329/0800 var. symbol 161021003. Pobyt je možné uhradiť aj na mieste v hotovosti.

V ideálnom prípade príďte sami ako pár. Pokiaľ máte malé dieťatko, ktoré potrebuje stálu starostlivosť, vezmite si sebou pestúnku, ktorá vám zaistí stráženie počas prednášok a skupiniek. Chceme veriť, že sa v septembri opatrenia vydané vládou neskomplikujú natoľko, že by sme byli nútení prejsť na online stretnutie. Pokiaľ by ste chceli prežiť tento víkend s nami, zaregistrujte sa na dole uvedenom linku do 8. 9. Kapacita je obmedzená.

Prihláška:

https://forms.gle/QZ9GMWdJfWqLowDK7

Viac o tematike stretnutia:

Manželstvo je proces. Začína, rastie, vyvíja sa a premieňa sa. Niektoré premeny nás tešia, iné s nami zamávajú a niektoré dokonca ohrozia. Ako s nimi počítať, ako ich zvládnuť a ako z nich vyťažiť. Víkendovka Premeny manželstva podľa ročných období prispieva k porozumeniu sebe, druhému a charakteristike nášho vzťahu. Každé “ročné obdobie” nám niečo ponúka a ale niečo nám i berie. A je zaujímavé, že ročné obdobia sa nedajú načasovať – aj počas jedného dňa sa môžu vystriedať všetky štyri.

Program:

Piatok: Dynamika párového súžitia

Sobota 1: Štyri ročné obdobia manželstva – jar

Sobota 2: Štyri ročné obdobia manželstva – leto

Sobota 3: Štyri ročné obdobia manželstva – jeseň

Nedeľa 1: Štyri ročné obdobia manželstva – zima

Nedeľa 2: Zhrnutie – manželstvo v premenách času

Pred akciou dostanete ešte list s bližšími informáciami aj s ohľadom na aktuálnu situáciu okolo Covidu-19.

Majte sa fajn a Boh vás ochraňuj! Tešia sa na vás Milena Mikulková, Martin a Pavla Žůrkovci, Jakub a Lucka Chládkovci.

 

 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi