Milí priatelia, všetci, ktorí túžite po spoločenstve s Bohom i s ľuďmi a chcete prežiť zmysluplný týždeň s tými, čo po tom túžia rovnako ako vy, prijmite naše srdečné pozvanie na letný TÝŽDEŇ DUCHOVNEJ OBNOVY.

https://tdo.casd.sk/

Uskutoční sa od 24. do 31. júla 2022 v príjemnom prostredí hotela SOREA Ľubovňa, v Starej Ľubovni na severe Slovenska v Prešovskom kraji. Stretneme sa, aby sme prežili spoločné chvíle pri štúdiu Biblie s hodnotnými a poučnými prednáškami, modlitbách, zážitkových aktivitách s duchovnou tematikou, rozhovoroch, zdieľaní, spoločenstve, oslave Pána Boha, spoznávaní okolitej prírody, relaxácii a rekreácii.  

Veríme, že takto spoločne strávený čas bude pre nás všetkých požehnaním aj radosťou a prinesie duchovnú obnovu s trvalým vplyvom na osobný, rodinný, cirkevný a spoločenský život každého účastníka. Tematika, ktorá nás bude počas celého týždňa sprevádzať je: JEŽIŠ KRISTUS V KRÁĽOVSKÝCH KNIHÁCH. Prednášateľom bude kazateľ bratislavských zborov, ALEXEJ MURÁŇ.

 Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené  v deväťposchodovom dvojkrídlovom hoteli s veľkou samostatnou prednáškovou sálou, mnohými salónikmi a jedálňou. Súčasťou areálu je aj welness centrum s bazénom a ihriská. Prihlasovať sa môžete na dole uvedenom odkaze, alebo nasnímaním pripojeného QR kódu:

https://forms.gle/ga9DC9Uw3P5BJjsT9

Počas týždňa bude pripravený hodnotný program pre deti a mládež pod vedením skúsených vodcov klubu Pathfinder či lektorov mládeže.

Bližšie informácie o areáli sú dostupné na jeho webovej stránke, alebo nasnímaním dole uvedeného pripojeného QR kódu:

https://www.sorea.sk/lubovnianske-kupele/hotel-sorea-lubovna

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

S bratským pozdravom, Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi