SpoluHavířovDňa 28. mája sa v Českej republike v Havířove konala „Sobota pre ženy“, ktorej mottom bolo „Staré cnosti pre novú dobu“. Vzácnou hostkou bola vedúca oddelenia Služby žien Intereurópskej divízie sestra Denise Hochstrasser, ktorá ženám priblížila verše z knihy Príslovia 31 v pravdivom svetle súčasnosti. Tejto jedinečnej soboty sa zúčastnilo vyše tridsať žien zo Slovenska, ktoré mohli cez inšpiratívne slová, piesne, chvály, vzájomné zdieľanie i chutné jedlo pocítiť dotyk Božej lásky.

Ivana Márföldiová, oddelenie služby žien pri SZ CASD

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi