Kvôli veľkému záujmu sa sobotná bohoslužba presúva do Auly SZU. Tešíme sa že po 2 rokoch opatrení sa stretneme osobne v tak veľkom počte. Veríme, že bohatý program plný detských príspevkov bude požehnaním pre všetkých a veľkou radosťou pre nebesia.
Viac na dss.casd.sk/muzicka
Lýdia Grešová, vedúca Oddelenia DSŠ pri SZ CASD

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi