Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to...Ľudová múdrosť hovorí, že „jedine smrť je spravodlivá“.
Biblia však hovorí, že smrť bude porazená. „Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo.“ (Zj 21,3.4)
Pokým sa toto biblické zasľúbenie naplní, musíme ešte chvíľu počkať, lebo ešte nie sme na konci cesty. Tá nebude ľahká. Ak však nestratíme zo zreteľa cieľ, už teraz sa môžeme tešiť na stretnutie s Bohom. Vykročme vo viere ďalej a pamätajme, že nad mrakmi stále svieti slnko, aj keď ho možno práve nevidíme.

» DNEŠNÉ ZAMYSLENIE «

Slovo na úvod

Od detstva obdivujem biblických hrdinov, pričom si často predstavujem, že som jedným z nich. Vtedy ma premôže aj myšlienka, ako veľmi ma mrzí, že som ich nepoznal osobne. I keď sa obdivované postavy vekom menia, naša vnútorná túžba stretnúť sa s nimi zostáva.
Už nejaký čas si uvedomujem, že podobných hrdinov stretávam aj ja. Viera im dáva odvahu a silu vzoprieť sa problémom i starostiam, ktoré so sebou prináša život na našej hriešnej planéte.
„Vydrž, stojí to za to,“ povzbudzovala nevidomá Katka ľudí, ktorí ju prišli navštíviť. Napriek tomu, že celé roky nič nevidela, dokázala bez pomoci upiecť vynikajúce tvarohové a makové buchty alebo závin. Dokonca aj taký obyčajný bylinkový čaj chutil výnimočne, lebo ho pripravila s láskou.
Vždy sme od nej odchádzali s dobrým pocitom, čo ocenili nielen chuťové bunky. V srdci sme cítili vďačnosť voči Bohu, ktorý ju posilňoval. Obdivovali sme jej vieru, ktorá jej pomáhala zvládať životné situácie, ktoré niekedy dali poriadne zabrať aj nám. Hoci nemáme problém so zrakom.
Ak ste sa rozhodli začať každý deň krátkym zamyslením inšpirovaným biblickým textom, môžete sa tešiť na dlhý a zau-
jímavý výlet. Cesta sa začína v rajskej záhrade Eden a končí pohľadom na novú zem.
Ocitáme sa na ceste, tak ako biblické postavy, s ktorými sa budeme stretávať. Sme na tom podobne ako Abrahám, o ktorom v Biblii čítame: „Na základe viery sa usadil v prisľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jákobom, spoludedičmi toho istého prisľúbenia. Očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh.“ (Heb 11,9.10)
Naša púť je dlhá, nebezpečná, ale aj dobrodružná. Nie je to obyčajná výprava, no pre každého pútnika platia Katkine slová: „Vydrž, stojí to za to!“
Pane Bože, sprevádzaj nás naším životom a doveď nás k sebe – domov.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi