Milí mládežníci a aktivisti Oddelenia mládeže, mesiac marec sa blíži a v tej súvislosti by sme vám radi pripomenuli, že v čase od 18. do 25. marca 2023 prebehne modlitebný týždeň mládeže. Pre tento rok sa zvolila téma „OVOCIE DUCHA“.

Keď sa pozrieme okolo seba, vidíme svet, ktorý je zotročený skutkami tela. Sebectvo. Hnev. Odpor. Závisť. Žiarlivosť. Úzkosť. Nenávisť… Nutne sa potrebujeme vyslobodiť z otroctva temnoty a žiť vo svetle ovocia Ducha. Potrebujeme nájsť Krista a byť skutočne slobodní. Viesť plodný život, ktorý je plný lásky, radosti, pokoja, trpezlivosti, láskavosti, dobroty, vernosti, miernosti a sebaovládania. Keby bol každý človek úrodnou pôdou pre Ducha, náš svet by bol iný. Čo keby sa premena začala od vás? Budete úrodnou pôdou pre ovocie Ducha?

Osem kapitol v tomto študijnom materiáli vám chce pomôcť zorientovať sa v deviatich „segmentoch“ ovocia Ducha. Táto cesta vám môže zmeniť život. Je to na vás.

Kompletný materiál k celému týždňu sa Vám otvorí po načítaní QR kódu alebo po kliknutí na tento odkaz:

Srdečne vás pozývame na ukončenie modlitebného týždňa mládeže do Martina. Viac informácií nájdete v prihláške na: https://forms.gle/gyepT8YSWGPNXyXVA

Marek Majtán-Černák, vedúci Oddelenia mládeže 2023

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi