Milé sestry a bratia!

Spoločne veríme v nášho Spasiteľa a Záchrancu Ježiša Krista. Túžime, aby každý človek na tejto Zemi prijal Ježiša Krista a mal večný život.

V týchto dňoch sa hlása na Slovensku evanjelium v mestách Trnava a Piešťany prostredníctvom YFJ* (Youth for Jesus – Mladí pre Ježiša) a služby mladých ľudí. Deje sa tak v spolupráci so službou bratov a sestier zo zborov v Trnave a v Piešťanoch. Z Božej milosti je tu veľa príležitostí pozývať ľudí na prednášky, ale aj sprevádzať tých ľudí, ktorí prišli na prednášky a privádzať ich na cestu viery.

Pozývame vás, sestry a bratia, milí spoluveriaci, k modlitbám za Trnavu a Piešťany. Misijná služba prostredníctvom YFJ bude prebiehať do konca tohto týždňa. Zbory sa už pripravujú na vlastné misijné aktivity, ktoré budú realizovať po YFJ.

Modlime sa spoločne za mladých ľudí a ich službu – aby ich viera a nadšenie prinášali požehnanie do života každého človeka, ktorému budú slúžiť.

Modlime sa za sestry a bratov zo zborov v Trnave a v Piešťanoch, aby ich služba a život viery pomáhali novým ľuďom rásť vo viere.

Modlime sa za mestá Trnava a Piešťany, aby Duch Pánov pripravoval srdcia ľudí na prijatie evanjelia, ktoré sa v týchto mestách zvestuje a bude zvestovať.

Sestry a bratia, nech nás Duch Svätý prostredníctvom spoločných modlitieb spája ako svoj ľud! Aj keby sme boli kdekoľvek, nech naše modlitby prinesú moc Ducha Svätého všetkým, ktorí to v službe Pánovi potrebujú!

Ešte jedna položka do letného modlitebného zoznamu.

V Bratislave sa od 19. do 26. augusta 2022 spoja bratislavské zbory, aby spoločne slúžili mestu. Každý, kto bude chcieť, sa môže zapojiť do tejto misie. Jednak modlitbami, aby Boh zmocňoval každého, kto bude slúžiť ku konaniu jeho diela. Jednak osobným zapojením sa tak, že sa k nám pridáte. Takto budeme môcť spolu slúžiť a prinášať zvesť evanjelia mestu Bratislava.

Vopred ďakujeme za vaše modlitby, ako aj za vašu ochotu sa k nám pripojiť osobne v Bratislave.

František Kolesár, vedúci Oddelenia evanjelizácie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

* YOUTH FOR JESUS (Mladí pre Ježiša) je iniciatíva mladých ľudí, ktorí túžia byť užitoční pre svoje okolie a sú odhodlaní šíriť dobrú správu – evanjelium Ježiša Krista medzi ľudí na území Slovenska a Českej republiky.

 
 
 
 
 
 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi