V roce 2022 jsme pro vás, kteří jste v minulosti prošli rozvodem, jež neblaze ovlivnil váš život, připravili příležitost k malému víkendovému zastavení a zamyšlení nad tím, kudy a kam (Kudykam) dál. Ze zkušenosti z minulých ročníků (půjde již o páté setkání) můžeme garantovat partu lidí si díky společné zkušenosti dokážou vzájemně naslouchat, podpořit a jeden druhého povzbudit.

V minulých létech nás Kudykamem provázel psycholog Jeroným Klimeš. Tentokrát naše pozvání přijala ThLic. Kateřina Lachmanová, ThD., psychoterapeutka a teoložka v jedné osobě. Vystudovala nejen psychologii, ale i teologii spirituality a dokáže tyto obory skvěle propojit. Je autorkou řady publikací a věnuje se přednáškové činnosti. Léta byla šéfredaktorkou Karmelitánského nakladatelství. Jsem přesvědčen o tom, že víkend duchovní a psychické obnovy v její společnosti může na vaše duše zapůsobit jako hojivý balzám.

Pro naše setkání jsme stejně jako před dvěma léty zvolili pomezí Moravy a Slovenska. Ne náhodou se zéto nádherné lokalitě přezdívá Moravské Toskánsko. Sejdeme se ve Strážovicích nedaleko Kyjova, v novém kongresovém centru „Selský dvůr“.

Víkendový program začne v pátek 21. ledna ve 20,00 večeří a vyvrcholí nedělním obědem. Dotovaná cena za víkend je 1000,- Kč. Z metodických důvodů se akce nebude moci účastnit více než dvacet lidí, proto neváhejte a hlaste se. Formulář najdete na www.ceskesdruzeni.cz, rubrika Adventistická služba rodinám, kolonka Kudykam. Uzávěrka přihlášek bude v pátek 14. ledna 2022.

https://ceskesdruzeni.cz/organizace/oddeleni/oddeleni-adventisticke-sluzby-rodinam/kudykam/

Akci nám může překazit jedině Omikron. Odborníci varují, že by mohl v polovině ledna kulminovat. V tom případě bychom museli Kudykam zrušit. Naděje však umírá poslední. Každopádně podmínkou k účasti bude doklad o očkování a platný PCR test. Těšíme se s Katkou na vás.

Radek Jonczy,

Oddělení služby rodinám Česko-Slovenské unie CASD

kontakty: 739 345670; jonczy@centrum.cz

 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi