Milá Božia rodina, s bolesťou v srdci, ale s nádejou na skoré stretnutie, vám oznamujeme, že kazateľ evanjelia Ľudovít Turcer, milovaný otec, dedko, pradedko, kolega a brat v Pánu Ježišovi Kristovi v nedeľu 4. novembra 2018 tíško ukončil svoju životnú púť v požehnanom veku 96 rokov s pevnou vierou vo vzkriesenie. Zomrel dva týždne po odchode svojej manželky Emílie, ktorá sa tiež dožila požehnaného veku 90 rokov.

Narodil sa 9.7.1922 v Krížovej Vsi ako tretí syn rodičom Márii a Júliusovi Turcerovým. Vyučil sa krajčírskemu remeslu. V roku 1939 sa odovzdal Pánovi svätým krstom. V období vojny vykonával základnú vojenskú službu v neďalekom Podolínci, kde zažil nejednu skúsenosť s Pánom , kde ho zázračne zachránil od smrti. V rokoch 1945-1947 pracoval v krajčírskej dielni v Banskej Bystrici, počas rokov 1947-1950 študoval na Teologickom seminári v Prahe-Krči, kde sa pripravoval na povolanie kazateľa.

So svojou manželkou Emíliou sa spoznal v mládeži v zborovom spoločenstve a svadbu mali v babtistickej modlitebni v Kežmarku. 10 rokov bývali v Badíne v podnájme u jednej vdovy, kde sa im postupne narodili tri deti, Lýdia, Marcela a Stanislav. V tom čase bola cirkev zakázaná, zhromaždenia v sobotu kontrolované ŠTB, preto mladý otec rodiny pracoval ako robotník v továrni Sandrik vo Vlkanovej. Okrem  toho slúžil ako kazateľ v okolitých skupinách Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Politická situácia sa zhoršovala, v jednu sobotu bol zatknutý ŠTB a v roku 1954 odsúdený na 4 roky. Väznený bol v Banskej Bystrici, v Prahe na Pankráci a v Jáchymove, kde ťažko pracoval v uránových baniach. Veľmi nepríjemné boli výsluchy, domové prehliadky, hrozby. Vďaka Božej milosti bol v roku 1956 pri celoštátnej amnestii prepustený a v roku 1968 úplne rehabilitovaný.

V rokoch 1959-1960 stavali spolu s manželkou rodinný dom v Krížovej Vsi, za ťažkých podmienok, kde bývali do konca života. Ľudovít Turcer slúžil opäť vo vzdialenejších zboroch a býval málo doma. Pôsobil v Košiciach, Poproči, Prešove, v Novom Meste nad Váhom, Vaďovciach, Gerlachove a okolí, v Liptovskom Mikuláši, vo Východnej a v okolitých skupinách. Ochotne slúžil a s láskou  kázal Božie slovo, navštevoval priateľov a veriacich do vysokého veku.

V roku 2004 mal nehodu, zrazilo ho auto. Božím zázrakom zostal nažive a postupne sa zotavil. 

Bol tichý, pokorný a zásadový. Miloval Pána Ježiša a očakával jeho príchod. Jeho príhovorné modlitby sme cítili  celý život. Božia milosť  a moc sa prejavila v jeho živote aj v životoch  jeho potomkov. S manželkou prežili spolu 67 požehnaných rokov. Dožil sa 12-tich  vnúčat a 18-tich pravnúčat.

Odišiel tíško a v nádeji na nový nebeský domov, po ktorom vždy túžil, obzvlášť v posledných rokoch.

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým Ľudovítom Turcerom sa uskutoční v stredu, dňa 7.11.2018 o 14:00 hod. v Dome smútku v Krížovej Vsi.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi