<< >>

Dňa 19. augusta uverejnila stránka Oddelenia ZDRAVIA pri Generálnej konferencii Cirkvi adventistov siedmeho dňa biblicko teologickú reflexiu o očkovaní od Jiřího Moskalu, ThD, PhD – dekana teologického seminára Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Andrews univerzite v Berrien Springs v Michigane v USA. Jiří Moskala je profesorom starozákonnej exegézy a teológie.

Text v slovenčine:

Originálny text v angličtine:

https://www.healthministries.com/vaccination-biblical…/

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi