Tak, ako každý rok, Cirkev adventistov siedmeho dňa pripravila aj tentokrát Ranné zamyslenia na každý deň v roku 2022 pod názvom „JEŽIŠ JE VÍŤAZ“. Autorkou zamyslení je kresťanská spisovateľka Elizabeth Viera Talbotová, spíkerka a riaditeľka Biblického inštitútu Jesus 101, mediálnej služby, ktorá pre rozhlas a televíziu vytvára obsah o Ježišovi.

Ježiš je víťaz! Zvíťazil na kríži. Prostredníctvom svojej obete zvíťazil namiesto nás. Ježiš nevíťazí len v boji vesmírneho sporu medzi dobrom a zlom, ale víťazí jednotlivo v srdci každého človeka, ktorý prijme jeho obeť. Keď uveríme, že Kristus je našou večnou spásou, všetko sa zmení. Vrátane toho, ako sa pozeráme na svoju minulosť, prítomnosť i budúcnosť, pretože Boh nám ponúka svoje odpustenie, ubezpečenie, pokoj a radosť.

Táto kniha zamyslení čerpá z vybraných pasáží štyroch evanjelií, knihy Skutkov apoštolov a tiež knihy Zjavenie Jána, aby nám pripomenula, ako sa „príbeh“ končí. Je napísaná tak, aby motivovala ku každodennému štúdiu Písma, pretože to, ako vieme, svedčí o Ježišovi. Modlím sa, aby vás každé zamyslenie privádzalo priamo k Biblii a inšpirovalo vás k ďalšiemu štúdiu danej témy. Modlím sa tiež za to, aby Duch Svätý na vás počas čítania pôsobil a vkladal vám do srdca posolstvo, ktoré budete v ten deň potrebovať počuť. Prajem vám, nech sa za každých okolností tešíte z Jeho milosti.

Text samotný nesleduje biblické udalosti v ich časovej postupnosti, ale zaoberá sa nasledujúcimi témami:
Január ~ Prijatie Jeho lásky
Február ~ Dôvera v Jeho starostlivosť
Marec ~ Dôvera v Jeho vedenie
Apríl ~ Dôvera v Jeho spásu
Máj ~ Oslava Jeho víťazstva
Jún ~ Radosť z Jeho pokoja
Júl ~ Uistenie o Jeho milosti
August ~ Nasledovanie Jeho učenia
September ~ Zdieľanie Jeho milosrdenstva
Október ~ Prijatie Jeho uistenia
November ~ Chvála Jeho dôstojnosti
December ~ Chvála Jeho prítomnosti

Vo svojom živote – v dňoch radostných i smutných, v zdraví aj chorobe, v časoch istoty i chaosu – som zistila, že Božia láska je nesmierna a jeho milosť je viac ako dostatočná. Nedočkavo očakávame Ježišov návrat. Kiež uistenie o jeho víťazstve na kríži naplní naše srdcia nádejou. On sľúbil, že sa po nás vráti. Nech nám až do onoho požehnaného dňa jeho víťazná obeť pripomí- na, ako sa príbeh skončí: JEŽIŠ JE VÍŤAZ!

Okrem tlačenej verzie (11,5 x 18,5 cm, 374 strán, brož.; cena 7 €), ktorú je možné si objednať u zborových traktátnikov Cirkvi adventistov siedmeho dňa, bude možné od 1.1.2022 sledovať konkrétne každodenné zamyslenia aj na webovej adrese https://www.casd.sk/zamyslenie/

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi