Archív zamyslení

Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kame ňom. Pán to urobil, je to obdivuhodné v našich očiach? Evanjelium podľa Matúša 21,42 Náš prvý dom sme začali stavať pár kilometrov od miesta, kde sme vtedy bývali. Boli sme nadšení a na stavenisko sme jazdili pomerne často....  [ Čítať ďalej ]

Hladných nasýtil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Evanjelium podľa Lukáša 1,53 Nick Vujicic je pozoruhodný mladý muž, ktorý sa narodil bez končatín. Napriek tomu povzbudzuje ľudí na celom svete, aby prijali Ježiša a hovorili o ňom. „Keď si Boh môže použiť človeka bez rúk a nôh, aby bol...  [ Čítať ďalej ]

Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem s vami piť nový v kráľovstve svojho Otca. Evanjelium podľa Matúša 26,29 Keď som bola v puberte, rozhodla som sa, že k ostrihaniu vlasov mamičku nepotrebujem, a pustila som sa do diela. Čoskoro...  [ Čítať ďalej ]

Chytil ju za ruku a zvolal: „dievča, vstaň!“ Vtom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. Evanjelium podľa Lukáša 8,54.55 Moja mladšia sesternica má veľké srdce pre „nedotknuteľných“ ľudí na okraji spoločnosti. Carla má okolo dvadsať a spolu so skupinou...  [ Čítať ďalej ]

Keď to Ježiš počul, povedal: „Neboj sa! Len ver a bude zachránená.“ Evanjelium podľa Lukáša 8,50 Náš ordinovaný kazateľ Jon Cicarelli kázal na tému Nebojácny. V  úvode premietol zhromaždeniu niekoľko fotogra fií ľudí, ktorí sa potápajú vedľa obrovských veľrýb a nebezpečných žralokov. Keď niekoľko minút hovoril...  [ Čítať ďalej ]

Je ako horčičné zrnko, ktoré je po zasiatí do zeme najmenšie zo všetkých semienok na zemi, ale zasiate vzíde a býva mohutnejšie ako všetky iné rastliny a vyháňa také veľké konáre, že v jeho tieni môžu hniezdiť nebeské vtáky. Evanjelium podľa Marka 4,31.32 O fyzike toho veľa...  [ Čítať ďalej ]

Dávajte a bude dané aj vám — mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám. Evanjelium podľa Lukáša 6,38 Keď som bola kazateľka pre mládež, usporiadali sme veľkonočnú výstavu výtvarných diel. Vyzvali sme všetkých, aby sa...  [ Čítať ďalej ]

Nato sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, no táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala.“ Evanjelium podľa Lukáša 7,44 Zastavila som na čerpacej stanici natankovať. Blízko vstupu do...  [ Čítať ďalej ]

Ďalej povedal: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek zaseje zrno do zeme. Či spí, alebo bdie, vo dne i v noci zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako.“ Evanjelium podľa Marka 4,26.27 V škole sme robili pokus. Do pohára sme vložili navlhčený savý...  [ Čítať ďalej ]

Kráľ im odpovie: „Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Evanjelium podľa Matúša 25,40 Keď som mala dvanásť, na rok sme sa odsťahovali do Spojených štátov. Bez znalosti jazyka bolo pre mňa ťažké sa prispôsobiť a všade, vrátane...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi