Archív zamyslení

Pilát sa ho znova spýtal: „nič neodpovedáš? Pozri, čo všetko na teba žalujú.“ Ježiš však už nič neodpovedal, takže sa Pilát čudoval. Evanjelium podľa Marka 15,4.5 Keď tropická búrka Harvey zasiahla juhovýchodný Texas, úrady hlásili viac ako trinásťtisíc zachránených. Mnohí však pri tom besnení...  [ Čítať ďalej ]

Ak niekto z vás má sto oviec a jednu z nich stratí, či nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde? Evanjelium podľa Lukáša 15,4 Mám odložené povzbudivé prianie, ktoré som dostala v neľahkom období svojho života. Na prednej strane boli slová: „Všetko, čo...  [ Čítať ďalej ]

Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Evanjelium podľa Jána 15,13 Priateľstvo je vzťah založený na vzájomnej náklonnosti, úprimnosti a rešpekte. Priatelia sa navzájom prijímajú a majú sa radi napriek svojim charakterovým nedostatkom. Nemám na mysli len nejakých známych, ale...  [ Čítať ďalej ]

Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho Otca. Evanjelium podľa Jána 10,17.18 Hovorí...  [ Čítať ďalej ]

A z nebies zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ Evanjelium podľa Matúša 3,17 Mať veriacich rodičov je veľkým požehnaním. Moji rodičia mi boli neustálym zdrojom podpory a mnohorako mi ju prejavovali. Zahŕňali ma svojou bezpodmienečnou a neochvejnou láskou. Dobre si pamätám na obdobie,...  [ Čítať ďalej ]

Duch Svätý zostúpil na neho v telesnej podobe ako holubica. Z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ Evanjelium podľa Lukáša 3,22 Moji rodičia mi vždy prejavovali svoju lásku a podporu. Nedávno som v knihe, ktorú mi venovali, našla lístoček. Bolo na ňom napísané,...  [ Čítať ďalej ]

Či nie je napísané: Môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy? Vy ste však z neho urobili pelech lotrov. Evanjelium podľa Marka 11,17 Rodičia chcú pre svoje deti to najlepšie a chránia ich pred nebezpečenstvom. Bez váhania sa vrhnú do boja s každým, kto...  [ Čítať ďalej ]

Keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí: „daj sa mi napiť!“, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Evanjelium podľa Jána 4,10 Ako presne opísať hlbokú osamelosť? Je to ako tma a chlad, ktoré prebývajú vo vašom...  [ Čítať ďalej ]

Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, je mojím bratom, sestrou i matkou. Evanjelium podľa Matúša 12,50 Ďakujem Bohu za rodičov, ktorých pre mňa vybral. Keď sedím pri ich hrobe, cítim nesmiernu vďačnosť za to, ako žili – s Bohom. Keď šli do...  [ Čítať ďalej ]

Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Evanjelium podľa Jána 1,12 Moji prarodičia z matkinej strany žili na veľkom statku, kde som ich rada navštevovala. Trávievala som tam letné prázdniny spolu s deťmi, ktoré mali v pestúnskej starostlivosti. Hoci to...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi