Archív zamyslení

Všetkých sa zmocnila hrôza a hovorili si medzi sebou: „Čo je to za slovo, že takou mocou a silou rozkazuje nečistým duchom a tí vychádzajú?“ Lukáš 4,36 Kým v Nazarete ľudia o Ježišovi pochybovali, v Kafarnaume sa tešili nielen na jeho uzdravujúcu moc, ale aj na jeho kázanie. Verili, že...  [ Čítať ďalej ]

Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Tam po sobotách vyučoval. Lukáš 4,31 Pri čítaní evanjelií sa často stretávame s tým, že Ježiš šiel v sobotu do synagógy. Dal tým jasne najavo, že osobitné požehnanie soboty, ktoré Boh vložil do tohto dňa pri stvorení, je stále k dispozícii....  [ Čítať ďalej ]

Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Lukáš 4,30 Dav vyviedol Ježiša na kraj vrchu, aby ho zhodil zo skaly. Dovolil si príliš veľa. Povedal, že vraj vdova zo Sarepty a Naamán zo Sýrie sú lepší ako oni. Musí za to zaplatiť. Musí zomrieť! Potom sa...  [ Čítať ďalej ]

Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali a hnali ho von z mesta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. Lukáš 4,28.29 Ešte pred chvíľou hľadeli všetci plní očakávania na muža, ktorý im čítal slová proroka...  [ Čítať ďalej ]

A Ježiš im hovoril: „Iste mi poviete toto príslovie: ‚Lekár, uzdrav sám seba!‘ Aj tu, vo svojej domovine urob to, o čom sme počuli, že sa stalo v Kafarnaume.“ On však povedal: „Amen, hovorím vám, že nijaký prorok nie je vzácny vo svojej domovine.“ Lukáš 4,23.24...  [ Čítať ďalej ]

Všetci mu prisviedčali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá vychádzala z jeho úst. A hovorili si: „Či to nie je Jozefov syn?“ Lukáš 4,22 História sa opakuje. Ničím sa nelíšime od predchádzajúcich generácií. Stačí, aby väčšina prikývla a my sa radi pridáme, aj keď kdesi vo vnútri si...  [ Čítať ďalej ]

Nato zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli naňho… Všetci mu prisviedčali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá vychádzala z jeho úst. A hovorili si: „Či to nie je Jozefov syn?“ Lukáš 4,20.22 Každý z nás sa z času na čas stane stredobodom pozornosti....  [ Čítať ďalej ]

Prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa svojho zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Lukáš 4,16 Hovorí sa, že zvyk je „železná košeľa“. Ak automaticky robíme niečo dobré, považujeme to za pozitívny zvyk. V opačnom prípade môže ísť o závislosť. Lukáš spomína, že Ježišovým zvykom bolo ísť v sobotu...  [ Čítať ďalej ]

Ježiš sa v moci Ducha vrátil do Galiley a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí. Učil tam v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Lukáš 4,14.15 Dlho som nechápal, ako Ježiš a Ján Krstiteľ dokázali upútať pozornosť takých veľkých zástupov, keď vo svojich kázaniach vyzývali k pokániu a náprave. Myslím...  [ Čítať ďalej ]

Keď diabol skončil všetky svoje pokúšania, načas od neho odišiel. Ježiš sa v moci Ducha vrátil do Galiley… Lukáš 4,13.14 Ako reagujete, keď sa vám podarí odolať diablovmu pokušeniu? Oslavujete, akí ste dobrí? Pozeráte sa okolo seba, či si to všimli aj ostatní? V evanjeliách...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi