Archív zamyslení

Takto Pánovou mocou slovo rástlo a mocnelo. Skutky apoštolov 19,20 Spor medzi dobrom a zlom je skutočný. Sily zla prinášajú strach, bolesť, skazu a snažia sa zabrániť šíreniu dobrej správy. Ďakujem Bohu za istotou, že je nekonečne mocnejší ako satan a Ježišovi nasledovníci sa môžu vložiť do jeho...  [ Čítať ďalej ]

Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Skutky apoštolov 2,24 Nedávno som sa vrátila zo služobnej cesty, počas ktorej som sa zúčastnila rôznych stretnutí v niekoľkých štátoch. Z Božej milosti všetko prebehlo podľa plánu – od logistického plánovania až...  [ Čítať ďalej ]

Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. Skutky apoštolov 1,11 Všetci chceme vedieť, že sa „to“ dobre skončí. Chceme uistenie, že nakoniec sa všetko v dobré obráti....  [ Čítať ďalej ]

Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa! … Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Evanjelium podľa Jána 14,1.3 Keď Dávid utekal, aby si zachránil život, Boh mu...  [ Čítať ďalej ]

Rodokmeň Ježiša krista, syna dávida, syna abraháma. Evanjelium podľa Matúša 1,1 Požiadala som správu cintorína, či by bolo možné do miesta posledného odpočinku mojich rodičov uložiť aj symbolický kľúč. Nemám súrodencov a bolo pre mňa nesmierne ťažké zmieriť sa s tým, že som prišla v takom krátkom...  [ Čítať ďalej ]

A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo Pánov anjel zostúpil z neba. Prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Evanjelium podľa Matúša 28,2 Keď mamička zomrela, chceli sme nechať na jej náhrobok vytesať biblický verš. Vybrali sme s oteckom text z Izaiáša 43,1: „Neboj sa, veď som ťa vykúpil....  [ Čítať ďalej ]

Keď Ježiš zbadal matku a pri nej stáť učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „žena, hľa, tvoj syn!“ Evanjelium podľa Jána 19,26 Návštevu starovekého mesta Efez by som zaradila medzi svoje najúžasnejšie zážitky v živote. Udivilo ma, aké skvostné pamiatky sa tu dajú vidieť – zvyšky knižnice,...  [ Čítať ďalej ]

On im odpovedal: „Ten, kto seje dobré semeno, je Syn človeka…“ Evanjelium podľa Matúša 13,37 Niektoré napodobeniny vyzerajú ako pravé, a ak ich chcete rozpoznať, potrebujete experta. Pred rokmi som dostala peknú kabelku svetoznámej značky a jej logo sa celkom výrazne skvelo na mnohých miestach. Pochválila...  [ Čítať ďalej ]

Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Zjavenie Jána 21,7 Bola som ešte malé dievčatko. Môj otec práve kázal a ja som s mamičkou sedela v zadnej časti modlitebne. Znenazdania pribehol cudzí muž, chňapol ma a odnášal náhlivo preč. Dobehol so mnou...  [ Čítať ďalej ]

Potom som videl iného anjela letieť stredom neba: Mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu. Zjavenie Jána 14,6 Rokmi nazbierané skúsenosti ma naučili, že väčšinu okolností nemôžem mať pod kontrolou. To, ako sa nejaká záležitosť skončí, zvyčajne nie...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi