V dňoch 13. – 14. 4. 2021 sa uskutočnilo jarné zasadanie Výboru Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktoré sa tentokrát vzhľadom k epidemiologickej situácii konalo online.  V stredu ráno sa stal novým hospodárom Generálnej konferencie Paul Douglas (s platnosťou od 1. 8. 2021) a Erton Köhler sa stal novým tajomníkom Generálnej konferencie (s okamžitou platnosťou).

ERTON KÖHLER, tajomník Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

PAUL DOUGLAS, hospodár Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa od 1.8.2021

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi