Muži, po ročnej pauze nás tohto roku čaká v poradí dvanásta konferencia. V dnešnej spoločnosti, ale aj v kresťanskom prostredí, usilovne hľadáme dobré vzory. Potrebujeme niekoho, kto nás mužov dokáže motivovať k zakotvenému, naplnenému a zmysluplnému životu. Preto by sme sa chceli s našim hlavným rečníkom Bc. Davidom Novákom, M. Th. predsedom Cirkvi Bratskej a učiteľom na Evanjelikálnom teologickom seminári v Prahe venovať vo dňoch 15. – 17. 10. 2021 nasledujúcim témam v oblasti spirituality:

  1. Päť bolestí mužskej duše
  2. Poslanie muža – je vôbec nejaké?
  3. Kríza stredného veku a hľadanie mužskej identity
  4. Pád hore – príbeh Petra a Dávida
  5. Ako povzbudzovať mužskú spiritualitu v cirkvi?

David Novák napísal aj niekoľko veľmi pútavých kníh vrátane veľmi obľúbeného Evanjelia (ne)obyčajných.

Okrem prednášok a diskusných skupiniek sa môžete v sobotu večer tešiť na relax v podaní koncertu Pavla Kantora (Pavouka). V nedeľu nás naopak čaká výdaj energie, teda výstup na Lysú horu, pre menej zdatných na Gruň (Švarnú Hanku).

Naším prianím je, aby tento víkend priniesol duchovné aj duševné povzbudenie, nové obzory i príjemné prežitie spoločného času. Stretneme sa v Rezorte Beskydy na Visalajách. Pokiaľ aj ty túžiš po spoločenstve mužov alebo po nových impulzoch na duchovnej ceste, budeš medzi nami vítaný. Konferencia je otvorená pre všetky vekové kategórie mužov, pre slobodných i ženatých.  Veríme, že si na svoje prídu intelektuáli, praktici, pohodári aj športovci.

Prihlasovať sa môžete môžete cez prihlasovací formulár na stránkach MSS CASD, ale aj na dole uvedenom linku do 6. 10. 2021. Cena 1 100 Kč. Platby posielajte na účet MSS CASD 1644247329/0800 var. symbol 151021002. Platbu môžete uhradiť aj na mieste (v hotovosti). Pred konferenciou príde prihláseným list s bližšími informáciami o priebehu akcie.

Link na prihlasovanie:

 Za celý prípravný tím sa teší na stretnutie Martin Žůrek, vedúci oddelenia ASR (KD) pri MSS CASD

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi