Milí priatelia, vďaka veľkej obetavosti a nasadeniu ochotných ľudí, ktorí behom krátkej doby pracovali na tom, aby sa mohla dostať do rúk aj slovenskému čitateľovi kniha NÁDEJ PRE ZAJTRAJŠOK – autor Mark A. Finley, tzv. misijná kniha roku 2020 Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, bol tento projekt v týchto dňoch úspešne zavŕšený. Vydanie knihy je sponzorované Česko-Slovenskou úniou a Slovenským združením Cirkvi adventistov siedmeho dňa,  aby v tejto dobe, poznačenej pandémiou vyvolanou koronavírusom, prinášala nádej všetkým tým, ktorí si ju prečítajú. Knihu si je možné objednať cez zborových traktátnikov, alebo priamo z vydavateľstva Advent-Orion.  Cena publikácie je vďaka dotácii iba 0,50 €. Je k dispozícii v mäkkej väzbe a má 110 strán. Expedícia knihy v papierovej forme sa uskutoční od 25. mája 2020 prednostne pre tých, ktorí si ju objednali dopredu. Je vhodná na darovanie priateľom a známym ako aj pre evanjelizáciu – šírenie radostnej správy. Zapojiť sa môžu jednotlivci i celé zborové spoločenstvá. Okrem toho si ju záujemcovia môžu stiahnuť v PDF už dnes:  

Posolstvo Marka A. Finleyho:

Posledných päťdesiat rokov som cestoval po svete a miliónom poslucháčov zvestoval pravdy Božieho slova. Nedávno som si uvedomil, že ľudia sa stále viac zaujímajú o budúcnosť. „Zaujímajú sa“ asi nie je to najlepšie slovo. Skôr sa budúcnosti boja. Majú strach, aký bude svet, v ktorom vyrastajú ich deti. Niektorí sa dokonca obávajú, že svet, ako ho poznáme, prestane existovať. Táto kniha nie je o strachu. Je o nádeji.

Som presvedčený, že ste si ju nevybrali preto, aby ste sa nechali vystrašiť pochmúrnymi štatistikami o zle, ktoré sa odohráva všade naokolo. Držíte ju v rukách preto, že túžite po nádeji – nádeji nielen pre dnešok a zajtrajšok, ale po nádeji, ktorá pretrvá. Kapitoly knihy sú plné posolstva o nádeji. Stretnete s v nej s Bohom, ktorý vás miluje viac, než si dokážete predstaviť a má s vaším životom neuveriteľný plán. Dočítate sa o Božom záchrannom pláne pre našu neposlušnú planétu. Lepšie pochopíte udalosti, ktoré sa dejú vo svete. Na základe Božieho slova sa dozviete, ako sa svet skončí. Čoskoro pominú choroby, smútok, slzy a smrť. Ježiš nám sľúbil úplne nový svet. Už skoro príde a vezme nás domov. O tom je táto kniha. Ak si ju prečítate, vaše srdce sa naplní nádejou.

 

 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi