Týždeň duch. obnovy

(6. 8. – 13. 8. 2017, Sátoraljaúljhely, Maďarsko)
web TDO 2017: http://tdo.casd.sk/

Milí priatelia, všetci, ktorí túžite po spoločenstve s Bohom i s ľuďmi a chcete prežiť zmysluplný týždeň s tými, čo po tom túžia rovnako ako vy, prijmite naše srdečné pozvanie na letný TÝŽDEŇ DUCHOVNEJ OBNOVY. 01Uskutoční sa 6. – 13. augusta 2017 v príjemnom prostredí najväčšieho protestantského školiaceho a relaxačného strediska v strednej Európe, na rovnakom mieste ako v roku 2016 (správa z roku 2016 je TU) ,  v Sátoraljayújhely (Nové Mesto od Šiatrom). Je to mesto v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe, v bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc. Stretneme sa, aby sme prežili spoločné chvíle pri štúdiu Písma Svätého, modlitbách, zážitkových aktivitách s duchovnou tematikou, rozhovoroch, zdieľaní, spoločenstve, oslave Pána Boha, spoznávaní okolitej prírody, relaxácii a rekreácii.  Tematika, ktorá nás bude počas týždňa sprevádzať je „S Ježišom prekroč svoj tieň!“

Veríme, že takto spoločne strávený čas bude pre nás všetkých požehnaním aj radosťou a prinesie duchovnú obnovu s trvalým vplyvom na náš osobný, rodinný, cirkevný a spoločenský život.  Ubytovanie je zabezpečené v ôsmich pavilónoch a v hoteli, v rekreačnom zariadení Várhegy Üdülő (Hradný vrch), s veľkou prednáškovou sálou, jedálňou, bazénom, ihriskami a s altánkami. Informácie o podmienkach ubytovania, stravy a cenník nájdete v priloženej prihláške. Bližšie informácie o areáli sú dostupné na jeho oficiálnej webovej stránke: http://www.zemplen.hu/varhegy.

02 03

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

S bratským pozdravom, Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Stiahnite si:

 

 

 

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi