0

Týždeň duchovnej obnovy Slovenského združenia CASD sa niesol pod názvom „Bližšie k Bohu, bližšie k sebe“ a uskutočnil sa od 24. do 31. júla v  príjemnom prostredí najväčšieho protestantského školiaceho a relaxačného strediska v strednej Európe, v rekreačnom zariadení Hradný vrch (Várhegy Üdülő), v Novom Meste pod Šiatrom (Sátoraljaújhely) v Maďarsku, v bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc. 305 účastníkov mohlo obdivovať a naplno vychutnávať nádhernú prírodu, v lone ktorej je areál posadený.

Týždeň duchovnej obnovy bol vyvrcholením troch víkendových stretnutí duchovnej obnovy pod názvom JOEL, ktoré sa od januára do júna uskutočnili v troch strediskách na východe, strede i západe Slovenska.

????????????????????????????????????

Predseda Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Bohumil Kern vo svojom úvodnom príhovore zdôraznil, že cieľom celého projektu JOEL nie je „informácia“, ktorú by sme mali prijať, ale „transformácia“, ktorú by sme mali prežiť. Účastníci boli počas celého týždňa interaktívne vtiahnutí do príbehu uzdravenia chromého, prineseného  a spusteného k Ježišovi cez strechu jeho štyrmi priateľmi tak, ako to zaznamenal evanjelista Marek v kap. 2,1-12. Tejto myšlienke boli podriadené piesne pod taktovkou speváckej skupiny JOEL – vedenej Milenkom Vučetićom, príhovory z Božieho slova, každodenné príbehy pre deti i večerné skúsenosti. Práca v 16-tich rodinách – do ktorých boli účastníci rozdelení, možnosť absolvovať tzv. „neviditeľné stretnutia“ – kde mohol každý záujemca biblický príbeh porazeného prežiť všetkými zmyslami okrem svojich očí a napokon aj jednotlivé workshopy zdôrazňovali líniu spolupatričnosti a zdieľania.

bÚčastníci sa každé ráno stretávali k tichému modlitebnému stíšeniu. Odpoludňajší čas venovali pod vedením Jozefa Pista odpočinkovým aktivitám a turistike, k čomu región ponúka nevyčerpateľné možnosti. Piatkový večer bol v réžii spoločného slávnostného stolovania a vyjadrenia vďačnosti Bohu i svojim súrodencom v Ježišovi Kristovi.

V sobotu sa počet účastníkov rozšíril na cca 350, prišli záujemcovia nielen z blízkeho okolia, ale aj zo sesterského miestneho zboru v Sátoraljaújhely. Kazateľ Erik Kormos vo svojom príhovore poukázal na dôležitosť prekonávania prekážok v boji o spoločenstvo s Ježišom Kristom. Deti pod vedením Zuzky Riečanovej v nacvičenej divadelnej scénke plasticky a veľmi živo účastníkom príbeh porazeného opäť oživili. Predseda SZ CAD Bohumil Kern podčiarkol nielen dôležitosť neustáleho pripomínania si „Veľkého prikázania“ a „Veľkého poverenia“, ale najmä na nevyhnutnosť ich prežívania. Odpoludnie bolo venované chválam, biblickému štúdiu i prechádzke v prírode; večer zase vyjadreniu vďačnosti tým, ktorí celý týždeň slúžili.

Účastníci si mohli počas týždňa výhodne zakúpiť produkty Vydavateľstva Advent-Orion, Štúdia Nádej a Vydavateľstva Jupos.“

DSC_0015Týždňu duchovnej obnovy prialo nielen krásne počasie, ale vládla na ňom aj atmosféra vrúcnej spolupatričnosti, srdečného zdieľania sa a vzájomného porozumenia. Chutná maďarská kuchyňa nebola iba čerešničkou na torte, ale hlavne výsledkom priateľského, chápavého a ľudského prístupu personálu rekreačného zariadenia pod vedením manželov András a Ildikó Ignácz.

00

1 (2)

2b      1

001     002

7a   9

10   7b

27   29

DSC_0001  DSC_0006

DSC_0042   DSC07694

TDO-016  c

 

Ďalšie fotografie sú tu: Foto TDO 2016

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi