Články kategórie Správy organizácií

2 % môžu urobiť rozdiel

Niekedy stačí len veľmi málo a zmeniť sa toho môže veľa. Aj tento rok majú fyzické a právnické osoby možnosť rozhodnúť, na aký účel budú použité 2 % z ich daní. Legislatíva Slovenskej republiky tak umožňuje podporiť občianske združenia, neziskové fondy a organizácie, ktoré sa podieľajú na...  [ Čítať ďalej ]

Sledujte priamy prenos biblických prednášok z Prahy

„Nič sa nevyrovná radosti, ktorú prežívam, keď môžem privádzať ľudí ku Ježišovi Kristovi,“ hovorí evanjelista John Bradshaw. Od 18. marca do 14. apríla 2013 chce prednáškami „Biblia pre každého“ osloviť poslucháčov v kultúrnom dome Krakov v Prahe, ako aj divákov, ktorí majú možnosť sledovať prednášky naživo...  [ Čítať ďalej ]

Pozvánka na stretnutie učiteľov Sobotnej školy detí a mládeže

OZ Klub prieskumník—pathfinder organizuje v spolupráci s Cirkvou adventistov siedmeho dňa a Iuventou—Slovenským inštitútom mládeže riadeným MŠ SR, ŠKOLENIE UČITEĽOV DETÍ A MLÁDEŽE (Víkendové školenie učiteľov Sobotnej školy detí a mládeže). Milá učiteľka a učiteľ detí a mládeže! Pozývame Ťa na tradičné víkendové školenie,...  [ Čítať ďalej ]

Cirkev v Mongolsku začína rásť

Stále sa rodiaca miestna Cirkev adventistov siedmeho dňa v Mongolsku sa chystá rásť. Rast sa nemá týkať len adventistickej komunity a infraštruktúry, ale aj komunitných služieb, ktoré budú adventisti vo svojom okolí vykonávať. Práve preto miestne vedenie cirkvi zakúpilo v uplynulom roku päť nových nehnuteľností, ktoré majú...  [ Čítať ďalej ]

Ako slovenská ADRA pomáha aj v Afganistane

V auguste tohto roku bol v Afganistane zahájený projekt „Zdravotná starostlivosť pre komunitu Tunika Hassan Tobin.”Cieľom projektu je pomôcť 6 000 rodinám z vidieckej komunity Tunika Hassan Tobin tak, aby mali prístup aspoň k základnej zdravotnej starostlivosti. Tejto komunite, žijúcej 13 kilometrov od najbližšieho...  [ Čítať ďalej ]

Novoročné prianie

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom. Micheáš 6, 8 Prajeme Vám, aby spravodlivosť, láskavosť a pokora mali vo Vašom živote svoje dôležité miesto. Cirkev adventistov s. d., Slovenské združenie (pre...  [ Čítať ďalej ]

V Prahe bude „Európska konferencia o zdraví“

Hovorí sa, že zdravý človek má mnoho prianí, ale chorý len jedno. Na uzdravenie, jeho priebeh i výsledok existuje mnoho názorov, očakávania sú rôzne. Ako vníma uzdravenie spoločnosť? Ako sa naň pozerajú veriaci ľudia? Na Európskej konferencii o zdraví, ktorá sa bude konať 29. apríla až...  [ Čítať ďalej ]

Trenčín: Unijná Múzička už na začiatku decembra!

Pozývame všetkých dospelých i detských záujemcov o detský festival umenia, aby si prišli pozrieť vystúpenia detí zo Slovenska, Moravy a Čiech, na ktorých svojou snahou a schopnosťami oslavujú Ježiša Krista. Múzička je akciou Klubu pathfinder pre deti, ktoré už tradične súťažia v kategóriách spevu, hudby, slova, či scénok...  [ Čítať ďalej ]

Pozvánka: Stretnutie učiteľov detí a pedagógov

Občianske združenie Klub Pathfinder, Československá únia a Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa pozývajú učiteľov detskej sobotnej školy, pedagogických pracovníkov a záujemcov na jednodňové motivačné školenie o pozornosti detí, ktoré sa bude konať 17. novembra v Liptovskej Sielnici. Okrem služby z Písma Svätého si...  [ Čítať ďalej ]

Bývalý hospodár cirkvi dočasne povedie ADRA International

Silver Spring, Maryland, USA. Bývalý hospodár Cirkvi adventistov siedmeho dňa Robert L. Rawson bol poverený dočasným vedením organizácie pre pomoc a rozvoj ADRA International. Na čele organizácie nahradí svojho predchodcu Rudiho Meiera. Začiatkom mesiaca o tom informoval portál ANN – Adventist News Network. Po odvolaní Rudiho...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi