Od štvrtku 21. 3. 2019 do nedele prebehla pracovná časť konferencie Česko-Slovenskej únie v Hoteli Petr Bezruč v Malenoviciach. Zúčastnilo sa na nej 214 zástupcov zborov a kazateľov, aby hodnotili stav cirkvi, zvolili administratívu Česko-Slovenskej únie a hľadali riešenia pre 24 bodov agendy.

Konferencia delegátov potvrdila v pozícii predsedu výboru Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa na obdobie ďalších piatich rokov Mikuláša Pavlíka, v pozícii tajomníka Petra Číka a v pozícii hospodára Mareka Škrlu. Slovensko budú v novozvolenom výbore únie cirkvi zastupovať okrem predsedu združenia aj Milenko Vučetić, kazateľ zborov v Nitre, Nových Zámkoch, Leviciach a Zlatých Moravciach, ďalej Emil Bališ, starší zboru v Bratislave na Cablkovej ulici a Andrea Turzová, staršia zboru v Púchove.

Počas sobotnej bohoslužby sa delegátom prihovoril vo svojom kázaní aj predseda Intereurópskej divízie cirkvi, Mario Brito, ktorý ju na konferencii zastupoval. Otvoril biblický text Mat 5,14-16: “Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!”  Okrem iného zdôraznil: “…My nie sme svetlom, ale sme lampami, do ktorých sa nalieva olej. A keď sa zapáli knôt, tak lampa svieti. Bez oleja – Ducha svätého – nemôžeme žiariť. Sme teda tí, ktorí nesú svetlo. Čo to však znamená, že je svetlo v nás? Ako sa prejavuje, keď hovoríme o Ježišovi? To hlavné je prepojiť ľudí so zdrojom života – s Ježišom Kristom. Odovzdávať môžeme iba to, čo prežívame. Základom je mať živý vzťah s Ježišom. Základom je odovzdávanie Pravdy – a tá je len jedna, je ňou Ježiš Kristus…”

Delegáti konferencie prijali túto víziu cirkvi pre obdobie ďalších 5 rokov: 

 

Podrobnejšie správy z konferencie môžete nájsť tu:

https://www.casd.cz/konference-cesko-slovenske-unie-ctvrtek/

https://www.casd.cz/konference-cesko-slovenske-unie-patek/

https://www.casd.cz/konference-cesko-slovenske-unie-sobota/

https://www.casd.cz/konference-cesko-slovenske-unie-nedele/

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi