Posvätenie –Je nutné pochopiť dva termíny, ktoré hovoria o tom istom diele spásy z dvoch pohľadov: pripočítaná spravodlivosť (základom tohto slova je počet – Kristova spravodlivosť sa nám pripočítava – Rim 4,3) a udelená spravodlivosť (základom tohto slova je diel – Kristova spravodlivosť, jeho charakter sa stáva neoddeliteľnou súčasťou nášho života – Rim 8,4). Pripočítaná spravodlivosť je Kristova obeť pre nás, za nás, bez nás a namiesto nás. Je nám pripočítaná zdarma. Udelená spravodlivosť je Kristova obeť, ktorú Duch Svätý vrýva do našich životov. To, čo Kristus raz navždy vykonal pre nás na golgotskom kríži, to v nás Duch Svätý dennodenne premieňa na realitu. Pripočítaná spravodlivosť a udelená spravodlivosť sú v skutočnosti jednou spravodlivosťou, ktorú prijímame a žijeme vierou, aj keď má dva odlišné aspekty. Rozhodne odmietame názor, že pripočítaná spravodlivosť je Božím dielom pre nás a udelená spravodlivosť naším dielom pre Boha. Obe sú Božím dielom z jeho milosti. Udelenú spravodlivosť nazývame posvätenie.

TIP na súvisiacu tému: pozri tiež “Ospravedlnenie z viery”

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi