Ospravedlnenie z viery je vieroučným článkom, na ktorom stojí a padá kresťanská cirkev. Tvorí jadro celej zvesti evanjelia. Základom nášho spasenia je (1) vedomie, že sme hriešnici, (2) poznanie, že Pán Ježiš Kristus je naším Spasiteľom. Ospravedlnenie je Boží čin pre nás. Je to stopercentné Božie dielo, dielo lásky a nepochopiteľnej milosti. Kristus zomrel za nás. Stotožniť sa s Kristom, ako naším Spasiteľom, nám prináša záchranu od večnej smrti.  Ospravedlnenie je opakom odsúdenia. (Rim 8,1.33.34) Hriech nás odsudzuje, no Kristus nás zachraňuje.

Byť ospravedlnený znamená byť vyhlásený za spravodlivého. Napriek tomu, že nie som spravodlivý, som považovaný za spravodlivého. (Rim 4,3.5.6) Tak znie Boží rozsudok. Jeho vyhlásenie je platné, pretože je mi pripočítaná Kristova spravodlivosť. Obrazne povedané – som oblečený do Kristovho bieleho rúcha, jeho svätosti, čistoty a spravodlivosti. Som v Kristovi a Boh Otec sa na mňa díva ako na svojho milovaného Syna. Je to, ako keď vložíme popísaný papier do knihy. To, čo potom vidíme, nie je papier, ale kniha.

Veriaci nežijú z vlastnej spravodlivosti, ale z tej, ktorá je im z milosti pripočítaná. To znamená, že sa pred Bohom nesmieme a nemáme čím chváliť. Každý náš krok je poznamenaný odpúšťajúcou láskou, ktorá prichádza zhora. Slovo ospravedlnenie nám odhaľuje niečo úžasné: spasenie je hriešnikom darované z Božieho slobodného rozhodnutia, nezaslúžene, zdarma a v hojnosti. Spasenie je od začiatku až do konca Božím činom. (Ef 2,8-10)

TIP: pozri tiež pojem “Posvätenie” na AdventWiki

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi