Nebeská svätyňa a pozemská svätyňa je posvätná budova, stánok, určená na vykonávanie náboženského obradu. V nebi je svätyňa, svätostánok, ktorého autorom a staviteľom je Boh. Kristus tam koná službu, ktorá veriacim sprístupňuje požehnania jeho obete, prinesenej na kríži. Kristus ako náš Veľkňaz začal túto svoju prostrednícku službu po svojom nanebovstúpení. Je to dielo vyšetrujúceho súdu, ktorý je súčasťou záverečného odstránenia všetkých hriechov. Predobrazom toho bolo očisťovanie starodávneho židovského svätostánku (pozemská svätyňa) v Deň zmierenia. V predobraznej službe bola svätyňa očistená krvou zvieracích obetí, ale nebeská svätyňa sa očisťuje dokonalou obeťou Ježišovej krvi. Tento súd obhajuje Božiu spravodlivosť zachraňujúcu tých, čo veria v Ježiša. Vyhlasuje, že ľudia, ktorí zostali Bohu verní, budú zachránení a dostanú večný život. Zavŕšenie tejto Kristovej služby bude pre ľudí pred druhým adventom (príchodom) znamenať ukončenie času milosti.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi