Modlitba – Biblia ukazuje, že zmyslom modlitby je predovšetkým rozhovor, spoločenstvo s Bohom. O Ježišovi čítame, že sa modlil aj celú noc. (Luk 6,12) Dôverný vzťah sa vytvorí len tam, kde funguje otvorená komunikácia o všetkom, čo človek prežíva, čo ho trápi, s čím si nevie rady, ale aj z čoho má radosť a čo sa mu podarilo. Aby sa modlitba stala nástrojom, ako poznať Boha a získať odpovede na otázky, o ktorých človek uvažuje, je nevyhnutná čestnosť v modlitbe.

Modlitba Otčenáš nás učí, že

–          naše modlitby majú byť konkrétne

–          Božie záležitosti, jeho charakter, kráľovstvo a jeho vôľa, majú prednosť pred našimi záležitosťami

–          máme byť ochotní odstrániť prekážky, ktoré by bránili nášmu duchovnému rastu.

Modlitba môže mať rôzne formy. Verejné a súkromné modlitby plnia odlišné funkcie. Keď sme sami s Bohom, môžeme slobodne vyjadriť svoje najhlbšie myšlienky a pocity. Verejná modlitba má vyjadrovať myšlienky a túžby skupiny ľudí, nie jednotlivca.

TIP: pozri tiež “Pôst” na AdventWiki

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi