Pôst – S modlitbou úzko súvisí otázka pôstu. Je potrebné uvedomiť si, že zmyslom pôstu nie je donútiť Boha vykonať niečo, čo by inak nevykonal, ale nájsť si čas (inak zabratý prípravou jedla, jedením a trávením) na modlitbu a očistiť organizmus, aby bol vnímavejší a citlivejší na to, čo nám chce Boh zjaviť. (Mat 6,16-18; Mar 2,18-20) Pôst je vonkajším prejavom úplného odovzdania sa, ochoty vzdať sa všetkého (aj toho, čo nám inak pôsobí radosť a samo osebe nemusí byť zlé), načúvať Bohu a poslúchať ho.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi