Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Matúš 11,28–30

Ježiš ma prekvapuje pozvaním, ktoré sa dá len ťažko odmietnuť. Stojím v zástupe ľudí, ktorí počúvajú Ježiša a cítim, ako sa jeho pohľad stretol s mojím, vyžaruje z neho pokoj a nevýslovná láska. V tomto pohľade nachádzam pochopenie a uistenie: Viem o tvojich problémoch a trápení. O bolesti, samote, starobe i o chorobe, ktorá ťa ťaží a oberá o posledné sily. Viem o veľkom strese, ktorý prežívaš v práci aj vo vzťahoch, o tom, že musíš zvládať tri zamestnania, aby si zabezpečil rodinu, o tom, že ani v cirkevnom spoločenstve niet toho, kto by sa rád obetoval, poslúžil, prejavil záujem, o tom, že od tvojho kresťanstva každý iba očakáva bezchybnosť, „výsledky“, ale nikto sa za teba nemodlí, nechce ti pomáhať šíriť Božie kráľovstvo. Do týchto, alebo aj mnohých iných životných situácií mi Ježiš dnes hovorí s veľkou láskou tie úžasné slová: „Poď ku mne ty, ktorý sa namáhaš a si preťažený, a ja ťa posilním.“ Ako zvyknem riešiť svoje ťažkosti? Čo robím, keď som vystresovaný, vyčerpaný, nepochopený, nemilovaný, opustený? Jedno z riešení mi dnes ponúka Ježiš: „Vezmi na seba moje jarmo a uč sa odo mňa…“ Je čas nájsť si miesto a čas, kde sa s Ježišom môžeme stretnúť. Iba On a ty. Pozýva ťa na osobné stretnutie. Prídeš dnes?
„Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého; Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám.“ (Žalmy 4,4)

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi