Jeho slovo má moc

Všetkých sa zmocnila hrôza a hovorili si medzi sebou: „Čo je to za slovo, že takou mocou a silou rozkazuje nečistým duchom a tí vychádzajú?“

Lukáš 4,36

Kým v Nazarete ľudia o Ježišovi pochybovali, v Kafarnaume sa tešili nielen na jeho uzdravujúcu moc, ale aj na jeho kázanie. Verili, že im pomôže nájsť radosť, s akou ich predkovia uctievali Boha, keď opustili Egypt a stali sa slobodným a samostatným národom.

Ježiš ich nesklamal. Ľudia ho počúvali a mali pocit, že sa s nimi niečo deje. Ježišovo slovo ich premieňalo. Dávalo im novú odvahu nielen túžiť po zmene, ale ju aj zažiť. Preto ho počúvali radi. Mnohí z nich boli počas Ježišovho kázania oslobodení z pút démonov. Iní boli uzdravení. Spolu chválili Boha, v ktorého moci to všetko Ježiš robil.

Neraz som počul námietku: „Ako môžete veriť takým rozprávkam? Dnes sa nič podobné nedeje!“ Táto námietka sa mi páči. Viete prečo? Pretože ak to druhá strana myslí vážne, môžem jej dokázať, že sa mýli. Sám na sebe. Môžem im povedať, ako ma Ježišovo slovo oslobodilo od závislosti od hracích automatov. Alebo môžem rozprávať príbehy ľudí, ktorí vďaka Stvoriteľovmu slovu porazili démona menom drogy alebo alkohol.

Ježišovo slovo má aj dnes rovnakú moc. Záleží na tom, ako sa k tomu postavím. V Nazarete pochybovali, preto sa pripravili o požehnanie, ktoré pocítili Ježišovi poslucháči v Kafarnaume.

Stvoriteľovo slovo aj dnes trhá reťaze drog, alkoholu, posadnutosti, pornografie a manželskej nevery. Dám mu šancu?

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi