A spievali novú pieseň: „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa, urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu, oni budú kraľovať na zemi.“

Zjavenie Jána 5,9.10

Keď som bola malá, nebesia boli pre mňa témou číslo jeden. (Mimochodom, stále sú.) Zaujímalo ma napríklad, aké piesne budeme Ježišovi v nebi spievať. Potrebovala som to nutne vedieť, pretože som si nechcela nechať ujsť príležitosť mu zaspievať. Viem, že to znie trochu zvláštne, ale ako dieťa som sa divila, ako budú ľudia poznať slová úplne nových piesní, ktoré nikdy predtým nespievali. Chcela som tie piesne proste vedieť!
V nebi zaznie nová pieseň! Túto informáciu sa dozvedáme z 5. kapitoly Zjavenia Jána. V tejto knihe je toľko vecí nových: nové meno, nové nebo a nová zem, pretože Boh robí všetko nové. (Už sa neviem dočkať!) Baránkovi, tomu obetovanému, znie v nebesiach nový chválospev, radostná a úžasná pieseň, ktorú predtým nikdy nikto nespieval, pretože veľkosť jeho vykúpenia nebola nikdy predtým plne pochopená. Je zaznamenaná v Zjavení 5,9.10. Žasnem nad slovami tejto piesne, pretože odpovedá na všetky hlavné otázky, prečo je Baránok naveky hoden chvály, úcty a dobrorečenia.
1. Kedy Baránok zvíťazil? Stal sa víťazom, keď zomrel.
2. Čo Baránok dosiahol? Vykúpil ľudstvo!
3. Ako to dosiahol? Prostredníctvom svojej krvi. Zaplatil najvyššiu cenu – preto je hoden chvály!
4. Koho vykúpil? Vykúpil ľudí zo všetkých kmeňov, jazykov, národov a rás. Nikto nie je diskriminovaný!
5. Pre koho ich vykúpil? Pre Boha!
Obnovil vzťah zamýšľaný pri stvorení. Urobil ich kráľovským kňazstvom nášho Boha! Keď čítam túto pieseň, vnímam, že ma Boh miluje, cení si ma, počíta so mnou, a začínam chápať, čoho všetkého sa Ježiš pre mňa vzdal! Áno! Chcem spievať jeho pieseň! Pridáte sa ku mne a budete hlásať večné evanjelium a Ježišovo víťazstvo? Kiež je náš život piesňou chvály Baránkovi, odteraz až na večnosť!

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi