Teraz dostali od Boha harfy, aby hrali a spievali pieseň vysloboditeľa Božieho ľudu a pieseň Spasiteľa sveta Ježiša: „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane Bože všemohúci. Tvoje cesty sú spravodlivé a priame, kráľ všetkých národov.“

Zjavenie Jána 15,3; SNC

Na vysokej škole som sa venovala hudbe a vždy ma fascinovali biblické rozprávania, ktoré obsahovali piesne. Izrael bol národom, ktorý vyrážal do boja nielen s armádou, ale aj s hudobníkmi. V Biblii nájdeme mnoho radostných scén, pri ktorých je Bohu vzdávaná úcta, vrátane záverečných udalostí v Zjavení Jána. Aj táto kniha obsahuje mnoho krásnych piesní chvál. Začneme však knihou Exodus.
Izraeliti čakali stovky rokov na vyslobodenie od svojich utláčateľov. Po poslednej egyptskej rane a pesachovej večeri prichádza zázrak. Rozostúpi sa more a Boh svoj zachránený národ vedie do zasľúbenej zeme. Po prechode rozostúpeným morom nastáva úžasná oslava. Táto pieseň o vyslobodení, zaznamenaná v 15. kapitole knihy Exodus, sa vo väčšine Biblií nazýva „Mojžišova pieseň“, ale zdôrazňuje mocnú ruku Pána, ktorý dokázal svoj ľud vyslobodiť. Túto pieseň nájdeme ešte raz na konci Biblie, ale krása a novosť rozprávania v 15. kapitole Zjavenia spočíva v tom, že aj keď sa pohromy ešte len stanú, Ján najprv básni o oslave vykúpených! V pozadí je exodus a vykúpení spievajú pieseň z 15. kapitoly Exodu. Ján ju opisuje takto: „Videl som akési sklenené more, zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad šelmou i nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáli na sklenenom mori. Mali Božie citary a spievali pieseň Božieho služobníka Mojžiša a pieseň Baránka: ‚Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán, Boh, Všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, Kráľ národov‘“. (Zj 15,2.3) Teraz už rozumieme! Pieseň Mojžišova je zároveň piesňou Baránkovou. Ježiš je triumfujúci Vykupiteľ, „väčší Mojžiš“! On vytvoril cestu tam, kde žiadna nebola. Zasľúbená zem je na dosah! Kiež sa náš život stane oslavou Baránkovho diela. Nech už prechádzame čímkoľvek, kiež odteraz žijeme s nákazlivým postojom vďačnosti. Čo keby sme túto pieseň začali spievať už teraz a pokračovali vo večnosti? Istota vzácna: Ježiš je môj, pokoja, blaha bezpečný zdroj. Dedič som spásy, vykúpený, zrodený z Ducha, očistený. Vďaku mu vzdávam na každý deň, dieťaťom Božím zvať že sa smiem… *

* Spievajme Hospodinovi. Vrútky: Advent-Orion, 1995, text piesne č. 183 „Istota vzácna“.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi