Ježiš mu odpovedal: „Dnes prišla spása do tohto domu; veď aj on je Abrahámovým synom.“

Evanjelium podľa Lukáša 19,9

V detstve na mňa hlboko zapôsobil príbeh O. Henryho „Dar mudrcov“ („The Gift of the Magi“). Jeden mladý pár sa hlbo ko miloval. Obaja mali v živote niečo, čo im prinášalo radosť a na čom im záležalo. Ona mala krásne dlhé vlasy a on vreckové hodinky, ktoré zdedil po svojom otcovi. Na Vianoce túžili jeden druhého obdarovať, ale chýbali im financie. Štedrý deň odhalil, ako veľmi jeden druhého milujú. On predal svoje vreckové hodinky, aby jej kúpil krásny hrebeň, a ona si ostrihala vlasy a predala ich, aby svojmu milému mohla kúpiť skvostnú retiazku k jeho vreckovým hodinkám. Láska je rozhodne najsilnejší zdroj motivácie.
Božia láska je najväčšou vnútornou motiváciou ľudského srdca a zďaleka prevyšuje vonkajšiu motiváciu vyvolanú strachom. Príbeh Zacheja, bohatého vrchného výbercu daní (Lk 19,2), nám tento fakt krásne ilustruje. Colník bol synonymom pre hriešnika, o čom svedčí komentár davu v ďalšej časti príbehu (v. 7). Zachej vyliezol na strom, aby na Ježiša videl, pretože všade bolo plno ľudí. Keď Ježiš prechádzal okolo, zastavil sa, pozrel sa hore a oslovil ho: „Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome.“ (v. 5) Sloveso, ktoré Ježiš použil („musím“), naznačuje nutnosť, činnosť v podstate nevyhnutnú. Ježiš musel v ten deň ísť do jeho domu. Je nevyhnutné, aby sme pochopili, že pokánie a zmenu predchádza Božia milosť a láska. Človek musí byť vystavený Božej milosti, aby mohol byť motivovaný k pokániu a obnove. Až potom môže tento človek reagovať pozitívne, rovnako ako Zachej. Nie preto, aby bol milovaný, ale preto, že milovaný je. Zachej reagoval s úžasnou pohostinnosťou. Prijal Ježiša s radosťou, čo je v príkrom rozpore s reptajúcim zástupom: „K hriešnemu človeku si vošiel oddýchnuť.“ (v. 7) Zachejova reakcia bola fantastická: „Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne.“ (v. 8) Strach nie je trvalou alebo vnútornou motiváciou. Láska áno. Dovoľte Bohu, aby vás zahrnul svojou láskou a milosťou! Až potom budeme schopní konať s láskou (1Jn 4,19).

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi